Na zdjęciu: Emil Stępień, Wicedyrektor Działu Rozwoju

Czym jest NewConnect? Jakie firmy mogą znaleźć się na tym rynku?

NewConnect to rynek alternatywny Giełdy Papierów Wartościowych, który charakteryzuje się niższymi kryteriami dopuszczeniowymi i mniejszymi wymogami informacyjnymi od rynku regulowanego. Debiutujące na nim spółki, jeśli zdecydują się na niepubliczną ofertę sprzedaży akcji, nie muszą pisać prospektu emisyjnego, a jedynie dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę rynku NewConnect. Na NewConnect mogą się znaleźć wszystkie firmy, które spełnią tzw. warunki dopuszczeniowe. Może to być firma zarówno zupełnie nowa, jak i z pewnym doświadczeniem biznesowym. Mamy tu zarówno firmy produkcyjne z tradycyjnych branż gospodarki, jak i bardzo nowoczesne, innowacyjne spółki, których działalność wiąże się z ponadprzeciętnym wykorzystaniem kapitału intelektualnego.

Dlaczego warto pozyskać kapitał przez NewConnect? Czym różni się pozyskanie pieniędzy na tym rynku od wzięcia kredytu, pozyskania dotacji na rozwój firmy ze środków UE?

Nasz rynek jest oczywiście alternatywą dla kredytu czy np. pozyskania środków unijnych. Nie ma przeszkód, aby te źródła finansowania były uzupełnieniem pozyskania kapitału na rynku publicznym, jakim jest rynek NewConnect. Ogromna zaleta naszego rynku to szybka i prosta procedura, w której pomagają specjalnie wyspecjalizowane firmy doradcze – Autoryzowani Doradcy. Średni czas uzyskania środków poprzez ofertę prywatną (skierowaną do określonej liczby osób, nie większej niż 99) to ok. 3 miesiące. Dodatkową przewagą NewConnect jest niski koszt kapitału, który waha się w zależności od wielkości i rodzaju oferty, natomiast średnio wynosi 5,45% (według danych na koniec pierwszego półrocza 2010 r.).

NewConnect został stworzony z myślą o firmach o dużym potencjale innowacyjnym. Ile firm z sektorów kreatywnych zadebiutowało na rynku? I czy to dużo, czy mało w porównaniu z innymi sektorami?

Tylko w tym roku, do końca listopada na NewConnect zadebiutowały 72 spółki. Jest wiele definicji firm innowacyjnych. Jeśli weźmie się pod uwagę również firmy realizujące obok swej standardowej działalności także projekty innowacyjne, to udział takich firm jest bardzo wysoki. Na NewConnect mamy wiele firm z takich branży, jak IT czy biotechnologia. Tę drugą uznajemy za bardzo perspektywiczną, dlatego stworzyliśmy specjalny indeks grupujący firmy z tego sektora o nazwie Life Science.

Dla kogo jest ten rynek? Czy projektant wzornictwa posiadający własne studio (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), w którym osiąga obroty około 200 000 zł, może myśleć o wejściu na NewConnect? Jeżeli nie, to kiedy może o tym zacząć myśleć (jeżeli w ogóle)?

Na tym rynku nie ma sztywno określonego progu kapitalizacji czy osiąganych przychodów ze sprzedaży. Jest natomiast kilka jasnych i prostych warunków, które przedsiębiorstwo musi spełnić. Pierwszym jest posiadanie formy prawnej – spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej – więc jednoosobowa działalność gospodarcza musiałaby zostać przekształcona na jedną z wymaganych. Jeśli ów przedsiębiorca dobrze zidentyfikuje projekty biznesowe i realizować je będzie w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa, to nie jest wykluczone, że inwestorzy będą wykazywali zainteresowanie takim rodzajem biznesu.

Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wejść na ten rynek? Ile w sumie zapłacimy wszystkim doradcom, którzy przygotują naszą firmę do debiutu?

Jak już wcześniej wspomniałem, nie mamy wymogu kwotowego kapitalizacji przedsiębiorstwa. Koszty Autoryzowanych Doradców są dość zróżnicowane, w zależności od wielkości oferty, i są wliczone w ogólne koszty przeprowadzenia oferty, które obrazuje poniższy wykres:

 

Należy również pamiętać, że do 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów, analiz i ekspertyz dotyczących pozyskania inwestora zewnętrznego (w większości są to koszty Autoryzowanych Doradców) mogą być pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

Proces przygotowawczy do debiutu na NewConnect może trwać od 1 do 3 miesięcy? Od czego to zależy?

Od kilku czynników. Kiedy spółka ma już odpowiednią formę prawną, dodatkowo zależy to od czasu przygotowywania dokumentu informacyjnego. Sam czas przeprowadzenia oferty jest powiązany ze środkami promocji oraz chociażby branżą/sektorem, w jakiej/jakim spółka działa, czy jak bardzo jest atrakcyjna dla inwestorów w danym czasie.

Kto w firmie jest najlepszą osobą do poprowadzenia procesu wejścia na rynek? Z jakich osób powinien składać się zespół pracujący nad debiutem?

Co do tego nie ma żadnej zasady. Bardzo często jest to zarząd spółki, osoba odpowiedzialna za finanse bądź specjalnie powołane do tej funkcji jednostki. Większość ciężaru przygotowań bierze na siebie Autoryzowany Doradca przyszłego emitenta. Ważne jest to, aby spółka zdawała sobie sprawę z tego, czym jest rynek kapitałowy i co chce osiągnąć z tytułu zaistnienia na rynku publicznym.

Czy i w jaki sposób organizator rynku wspiera debiutantów?

Giełda kieruje swoją ofertę bardzo szeroko, zarówno w kraju, jak i za granicą. Proponujemy NewConnect firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą pomnażać swój kapitał. Giełda daje swoim emitentom przede wszystkim większą wiarygodność w oczach kontrahentów i inwestorów. Wspieramy notowane u nas spółki, promując je na rynku publicznym. Spółki takie mają szereg przywilejów, takich jak bezpłatny dostęp do organizowanych przez nas wydarzeń. Udostępniamy także giełdową infrastrukturę, w których mogą organizować np. spotkania z inwestorami.

Pozyskaliśmy kapitał na rynku i co dalej? Z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć, będąc notowanym na rynku NewConnect?

Wejście na rynek kapitałowy daje ogromny przywilej posługiwania się przez każde przedsiębiorstwo tytułem spółki publicznej. Ten ogromny pakiet wartości dodanych – w postaci zwiększenia wiarygodności, przejrzystości firmy – wiąże się również z obowiązkiem zachowywania właściwej polityki informacyjnej. Spółki muszą pamiętać o rzetelnym i terminowym komunikowaniu się z rynkiem i inwestorami. Muszą przestrzegać zasad ładu korporacyjnego.

Załóżmy, że nasza firma się rozwija i chce wprowadzić nowy produkt. Czy wtedy ponownie możemy pozyskać pieniądze z rynku NewConnect?

Owszem. Rynek kapitałowy ma to do siebie, że jego uczestnicy mogą rozwijać się w oparciu o kolejne rundy finansowania. By to osiągnąć, spółki muszą być wiarygodne w oczach uczestników rynku i cieszyć się zaufaniem ze strony inwestorów, którzy powierzają firmom swoje pieniądze na rozwój z myślą o przyszłych stopach zwrotu.

Jak długo możemy być notowani na rynku? I co dalej?

NewConnect jest wehikułem finansowania przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na swój rozwój. Nam zależy nie tylko na tym, żeby na ten rynek wchodziły firmy już istniejące, ale także na tym, żeby spółki powstawały już z myślą o debiucie na NewConnect. Potem NewConnect ma pełnić dla nich funkcję inkubatora przedsiębiorczości. NewConnect jest adresowany do małych podmiotów, ale chcielibyśmy, aby te małe podmioty stopniowo rosły, nabierały masy i docelowo nawet notowane były na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. W naszym zamyśle NewConnect nie miał być jednak i nie będzie tylko poczekalnią przed Głównym Rynkiem. NewConnect ma swój wizerunek, swoje reguły i swoją ofertę dla przedsiębiorców, czyli swoją własną, indywidualną i oryginalną „inteligencję”. Jest rynkiem bardzo dobrze dostosowanym również do tych przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, ale zarazem chcą trzymać się pewnej, mniejszej skali działalności. Dla tego kręgu firm i dzięki nim NewConnect ma charakter rynku całkowicie autonomicznego wobec – nazwijmy to – „dużej giełdy”.

Z Emilem Stępniem, Wicedyrektorem Działu Rozwoju NewConnect rozmawiał Maciej Mazerant