Podstawową zasadą Łódź Biennale jest ta, że wszystkie wystawiane prace muszą być wykonane wyłącznie dla biennale. Oznacza to, ze dzieła sztuki powstałe dla innych wystaw nie mogą być prezentowane na Łódź Biennale. To zapewni unikalność wystawy oraz doprowadzi do dialogu pomiędzy artystami.


Łódź Biennale powinno być również rozumiane jako interdyscyplinarna wystawa sztuki z użyciem różnych mediów i przy udziale różnych cech kulturowych. Tym samym otwiera się droga do wszelkiego rodzaju aktywności twórczej jak:

* instalacja, malarstwo, rzeźba, grafika, nowe media i innego typu manifestacje: perfomance, teatr, film, wideo itp.
* poezja czytana; teksty, literatura i dialog z publicznością,
* wykłady, dyskusje, debaty publiczne i sympozja na temat rożnych aspektów sztuki i kultury, nauki, religii i polityki
* akcje i prace dotyczące osobistych, społecznych, środowiskowych i innych problemów
* nieprzewidziane wydarzenia i formy twórcze

W tym celu Międzynarodowe Muzeum Artystów otwiera dla twórców tzw. "dni robocze", które poprzedzą samą wystawę. "Dni robocze" będą trwały w okresie od 20 września do 1 października 2004. Otwarcie Biennale nastąpi 2 października, a wystawa potrwa do 31 października 2004.

Mając na uwadze, że ta forma biennale będzie wyzwaniem dla jego uczestników, Międzynarodowe Muzeum Artystów zdecydowało, że najbardziej interesujące prace zostaną nagrodzone przez międzynarodowe jury.

W następnym numerze Magazynu Purpose pełna relacja z Łódź Biennale. Zapraszamy na stronę www.lodzbiennale.pl