Ogromne budżety kampanii reklamowych, ilość zaangażowanych firm i ludzi skłaniają do stwierdzenia, że reklama to przemysł. Pracownicy agencji reklamowych, zwłaszcza ci, którzy odpowiedzialni są za kreację coraz częściej nazywają swoja pracę sztuką. Czy mają do tego prawo? Czy przemysł reklamowy możemy zaliczyć do grona przemysłów kultury czyli takiego segmentu rynku w ramach którego upowszechnia się masowo dzieła sztuki wychodzące spod ręki artystów bądź będące dziedzictwem kulturowym?

Zależność pomiędzy kulturą i sztuką a reklamą nie jest oczywista. Według internetowego słownika języka polskiego PWN reklama jest „rozpowszechnianiem informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwaleniem kogoś, zalecaniem czegoś przez prasę, radio, telewizję oraz inne środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) Sztuka zaś to „dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżnianej ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwłaszcza piękno); a jej wytwory stanowią trwały dorobek kultury”.

Niewielu z przedstawicieli świata reklamy dostrzega, iż rozpowszechnianie informacji może stanowić trwały dorobek kultury. W Polsce rozwijający się dynamicznie przemysły filmowy i audiowizualny, wydawniczy i prasowy, fonograficzny, internetowy aktywnie współgrają z reklamą wpływając na jej atrakcyjność, zasięg i siłę przekazu. Dzięki reklamie zaś te właśnie sektory przemysłów kultury dynamicznie się rozwijają. Miliony złotych przeznaczane na produkcję i przeprowadzenie kampanii reklamowych umożliwiają realizację przedstawień teatralnych, festiwali, audycji radiowych i telewizyjnych. Normą stało się użyczanie wizerunku przez artystów (aktorzy) do reklam wybranych produktów czy usług. Reklama stała się medium wpływającym na kulturalny wizerunek kraju. Wykorzystując dziedzictwo kulturowe, mity, historię tworzy się kampanie reklamowe mające na celu reklamowanie produktów. Reklama i kultura zaczynają żyć w symbiozie tworząc przemsył reklamowy będący przemysłem kultury.

Przemysły kultury są najszybciej rozwijającym się segmentem rynku usług społecznych. Ze względu na swoją innowacyjność stałe wytwarzanie nowych dóbr i usług przemysły kultury są i będą jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów rynku pracy. Przemysł reklamowy wspiera aktywnie niemal każdą z branż i sektorów gospodarki, dlatego też powinien absorbować znaczną część dobrze wykształconej, wykwalifikowanej kadry. Powinien również opierać się na ludziach kreatywnych którzy wnoszą coraz to nową wartość do proponowanych przekazów reklamowych. To bowiem dzięki twórcom i ich ideom przemysł ten rozwija się kreując oraz zaspokajając potrzeby konsumentów zwiększając sprzedaż produktów, i usług dzięki upowszechnieniu na przemysłową skalę pomysłowych koncepcji reklamowych.