W Warszawie w dniach 18-19 listopada rusza Ogólnopolskie Forum Oświaty Niepublicznej - Spotkania z nowoczesną edukacją. To pierwsze w Polsce targi, a jednocześnie forum konferencyjne, które zgromadzi nie tylko przedstawicieli szkół i przedszkoli, ale też cały szeroko pojęty biznes okołoedukacyjny, media, organizacje społeczne, fundacje i osoby prywatne działające na rzecz dzieci. To zupełnie nowe podejście do edukacji.

Ogólnopolskie Forum Oświaty Niepublicznej, jakie w dniach 18–19 listopada odbędzie się w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, zapowiada się na targi zupełnie inne od wszystkich, jakie dotąd zorganizowano na temat edukacji i oświaty. Przede wszystkim organizatorzy zdecydowali się na szeroką formułę targów, planując zjednoczyć uczestników wokół idei, jaką jest mądra, nowoczesna edukacja i radosne, bezpieczne dzieciństwo.

Zamiar się udał. Na OFON-ie nie zabraknie nie tylko prywatnych placówek oświatowych, ale też przedstawicieli wydawnictw, firm informatycznych adresujących swoje programy do edukacji, organizatorów turystyki wakacyjnej, producentów mebli dziecięcych oraz wyposażenia do szkół i przedszkoli, a także wielu innych. Można właściwie zadać sobie pytanie, po co łączyć przedsiębiorczość z edukacją. Organizatorzy OFON przekonują, że cel jest bardzo ważny. „Aby jeden mały człowiek, w całej swej skomplikowanej naturze, mógł wyrosnąć na inteligentnego i wrażliwego człowieka — aktywnie budującego relacje z innymi ludźmi — potrzebny jest cały sztab osób, w różny sposób czuwających nad jego dorastaniem. I wcale nie chodzi tu o permanentną kontrolę. Ale o mądrość i nowoczesność szkoły, bezpieczeństwo podczas spędzania wolnego czasu i... o miłość, z którą małemu człowiekowi należy pokazywać świat” — mówi Grzegorz Pytkowski, warszawski biznesmen, inicjator i jeden z organizatorów targów.

Wyzwanie nowoczesnej, mądrej i przyjaznej dziecku edukacji stoi dzisiaj nie tylko przed rodzicami i nauczycielami. Obecnie jednoczy ona szkolnictwo publiczne i niepubliczne, a także firmy, instytucje i organizacje działające dla dzieci i z myślą o dzieciach.
Nowoczesne podejście do edukacji i wychowania młodych ludzi — oparte o nowatorskie programy i metody nauczania, ciekawą literaturę edukacyjną, informatyczne programy e-learningowe czy zorganizowane i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu — to już codzienność na Zachodzie. Natomiast w Polsce temat przyszłości naszych dzieci wciąż jeszcze rozbija się głównie o problemy niedostatecznego dofinansowania szkolnictwa państwowego, i zbyt słaby system dotacji. Organizatorzy OFON przekonują, że negatywną sytuację w szkołach można zmienić przynajmniej częściowo, wykorzystując w dodatku niezbyt duże nakłady finansowe, za to sporo dobrych chęci.
Targi mają pokazać jak najwięcej różnorodnych podejść do edukacji i organizowania dzieciom wolnego czasu. Mają być targami dobrych doświadczeń.

Dwudniowe Ogólnopolskie Forum Oświaty Niepublicznej, nad którym honorowy patronat objęło Mazowieckie Kuratorium Oświaty, składać się będzie nie tylko z części wystawienniczej, ale też konferencyjnej oraz ze specjalnego programu dla dzieci. Wśród ponad 20 wykładów, których tematyka skoncentrowana będzie oczywiście na edukacji i dzieciach, pojawią się prelekcje wielu znanych osobistości. Na temat profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży mówić będzie prof. Wiktor Osiatyński — prawnik, konstytucjonalista, a także wielki znawca problematyki uzależnień. Wykład o tym ,,Jak poprzez sport wychować zwycięzców” wygłosi Robert Korzeniowski — polski Mistrz Świata w chodzie. Na OFON-ie pojawi się też z minigalerią swoich prac znany polski rysownik, ilustrator wielu książek dla dzieci — Bohdan Butenko. Weźmie on udział w promocji książki dla dzieci „Koty Pustyni” Jacka Dubois — znanego warszawskiego prawnika.

Istotną część forum stanowić będzie debata dyrektorów szkół i nauczycieli na temat nowej podstawy programowej nauczania. W debacie wezmą również udział wielkie osobistości świata nauki: prof. Krzysztof Konarzewski — ekspert Instytutu Spraw Publicznych, główny koordynator prac nad podstawami programowymi kształcenia, Anna Radziwiłł — Wiceminister Edukacji Narodowej, Piotr Marciszuk — Wiceprzewodniczący Polskiej Izby Książki, a także prof. Stanisław Bortnowski. Uczestnicy debaty przedstawią najważniejsze założenia projektu, wyjaśnią, dlaczego potrzebna jest reforma treści nauczania, a także wskażą jej największe zalety i minusy.

Okazją do swobodnego wyrażenia opinii przez wszystkich uczestników debaty będzie dyskusja. Wezmą w niej udział koordynatorzy zespołów przygotowujących projekty podstaw programowych ze wszystkich przedmiotów, władze oświatowe, przedstawiciele ministerstwa edukacji, kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół niepublicznych i publicznych. Wszystkie wnioski z dyskusji zostaną zapisane i przedstawione osobom kierującym Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Forum Oświaty Niepublicznej zadbali też o to, aby na imprezie nie nudzili się goście najważniejsi — dzieci. Specjalnie dla nich przygotowano bardzo ciekawy i bogaty w atrakcje program, który przez dwa dni targów odbywać się będzie w „Krainie Urwisów”. Ze swoją „Kuchnią muzyczną” przyjedzie znana piosenkarka jazzowa — Urszula Dudziak. Wspólne czytanie pod hasłem „Czułe czytanki" zorganizuje Fundacja „Wokół Dziecka" i „Strefa Dzieci". Pokaz „Kolorowa godzinka" przedstawi łódzka agencja European Culture Consulting — Culture Factory. Natomiast warsztaty poświęcone dziecku i sztuce wokół niego przygotuje internetowy „Purpose — Magazyn Przedsiębiorczości w Kulturze” we współpracy z artystami, dla których dzieci są twórczą inspiracją. Na targach pojawią się także specjaliści od bezpieczeństwa — policjanci Komendy Głównej w Warszawie — którzy zorganizują dla dzieci szkolenia na temat agresji w szkole, oraz bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Dla szkół w czasie trwania OFON-u będą miały miejsce „Happy Hours”, czyli specjalny program zwiedzania targów.

Podczas Ogólnopolskiego Forum Oświaty Niepublicznej odbędzie się też wiele ciekawych konkursów, których adresatami będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele. Do tych ostatnich zaadresowany jest np. konkurs na najlepszą ofertę zajęć pozalekcyjnych — „A ja wolę po lekcjach zostać w szkole”. Natomiast „Moje wakacje bez rodziców” to oczywiście konkurs skierowany do dzieci — na najlepsze samodzielnie zrobione zdjęcie. Do miłośników ekologii i ochrony środowiska adresowany jest konkurs „Czyste środowisko wokół mojej szkoły”.

Ogólnopolskie Forum Oświaty Niepublicznej skupi ponad 70 wystawców.
Organizatorem tych jedynych w swoim rodzaju targów edukacyjnych jest firma S.C. Consulting.

Marlena Gałczyńska
Rzeczniczka Prasowa OFON 2005

Kulturalni dorośli, kulturalni rodzice

Czy nasz stosunek do dzieci świadczy o poziomie naszej kultury? A może świadczy o kulturze całego społeczeństwa? Może podobnie, jak poziom życia i edukacji jest on miarą naszego cywilizacyjnego rozwoju? Może nie tylko nasze dzieci, ale i sposób, w jaki dbamy o dzieci niczyje świadczy o naszej kulturze, przedsiębiorczości i poziomie, na jakim żyjemy jako społeczeństwo?
Nie tylko bogate cywilizacje mają piękne, wspaniałe, mądre dzieci. Jednak to mądre cywilizacje częściej mają potomstwo, dzięki któremu w przyszłości osiągają pomyślność.
Na kulturę składają się artyści i ich sztuka, naukowcy i ich osiągnięcia, odkrywcy, zdobywcy, sportowcy, prawnicy, dziennikarze, biznesmeni, a także dzieci. A dowodem naszej kultury jest nasz stosunek do nich, obyczaje i zachowanie.

Jacy jesteśmy, takie będą nasze dzieci, bo teoria o dziedziczeniu została już dawno potwierdzona. Ile będziemy je kochać, tyle miłości one oddadzą światu. Ile wiary w siebie im damy, tyle odwagi wykażą w sięganiu po to, co nieznane, bronieniu prawdy, staniu na straży prawa. Etyka, tolerancja, empatia nie biorą się znikąd.

Czy wiedząc to wszystko, my Polacy jako społeczeństwo, wykazujemy się dostateczną kulturą w stosunku do naszych dzieci? Czy nie towarzyszy nam przypadkiem mylne przekonanie, że nasze dzieci są naszą własnością i nikomu nic do nich? Czy nie mówimy „wszystkie są nasze” tylko po to, by te od sąsiada, krzyczące z bólu i strachu pod uderzeniami pasa, uznać za cudze? Czy dając przyzwolenie na przemoc za ścianą nie usprawiedliwiamy klapsów, które sami dajemy? Czy jako kochający rodzice nie popełniamy przestępstwa, gdy pozwalamy dziecku usiąść na przednim siedzeniu samochodu, nie każemy zapiąć pasów? Czy nie wykazujemy się bezmyślnością, gdy twierdzimy, że naszym zdaniem niezapięte dziecko jest bezpieczne, bo i my tak jeździmy?

Chodzimy w czarnych marszach przeciwko przemocy, a nie widzimy związku między agresją dzieci a telewizją. Nie tłumaczymy fenomenu nieśmiertelnych bohaterów, zakładając, że dzieci same widzą różnicę między zwykłym życiem a kreskówką czy filmem. Chcemy, by dzieci miały różne pasje i pewnie dlatego pozwalamy nastolatkom chodzić bez nas na mecze piłki nożnej. Czy to znaczy, że nie widzimy różnicy między walką w sporcie a walką na kije, noże i przekleństwa?

Kochamy dzieci i wzruszamy się, kiedy widzimy je biedne, głodne, chore. Każde takie dziecko to dla nas współczesny Olivier Twist zasługujący na lepsze życie. Dlaczego zatem godzimy się na dziecięce żebractwo, dziecięcą prostytucję, na nieletnich przestępców?

Dlaczego, gdy zostajemy rodzicami, jesteśmy tak przejęci rodzicielstwem, że zapominamy cieszyć się dziećmi. Zamiast czułości i pochwał dajemy prezenty. Nie poświęcamy dzieciom uwagi i usprawiedliwiamy to brakiem czasu dla siebie samych. Wyznaczamy za to granice, stawiamy wymagania i zadania, oczekując osiągnięć. Jesteśmy tak zajęci, że świat naszego dziecka często zaczyna się i kończy na niani. A nianię wybieramy jak zmywarkę lub samochód — sprawdzamy jej wydajność i możliwości, tak jakbyśmy zakładali, że to właśnie ona ma dostarczyć dziecku wszystkich bodźców tego świata.
Gdy uznamy, że nadszedł czas, aby dziecko zobaczyło w życiu coś nowego, zmieniamy mu opiekunkę, szkołę, zestaw zajęć pozalekcyjnych, programujemy kolejne kanały tematyczne w telewizorze.

Jesteśmy gatunkiem myślącym, może więc damy sobie radę z samodzielną oceną naszego poziomu kultury życia z dziećmi.

Katarzyna Nowakowska
Autorka jest jedną z trzech założycielek warszawskiej Fundacji WOKÓŁ DZIECKA.

Przyjaciółki i mamy postanowiły, że będą wspólnie, kolejnymi projektami zmieniać rzeczywistość w bardziej przyjazną dzieciom. Obecnie zaczynają realizację programu „Zapnij mnie, mamo”, który ma zwrócić uwagę dzieci i dorosłych na podstawowe zasady bezpieczeństwa w podróży.