Łódź to przykład miasta, które posiada ogromny potencjał kulturalny, intelektualny i gospodarczy. Wszystkie te czynniki ukierunkowane przez odpowiednią politykę władz regionalnych oraz aktywność mieszkańców mogą mieć znaczący wpływ na dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu.

Centralne usytuowanie, bliskość Warszawy dają ogromną szansę młodym, ambitnym Łodzianom, chcącym budować pozycję Łodzi na gospodarczej oraz kulturalnej mapie Polski. Najlepszym przykładem na to, iż Łódź ma szansę zyskać miano kulturalnej i gospodarczej potęgi Polski jest szereg imprez, które wylęgły się tu w ostatnim okresie (perspektywa kilku, kilkunastu lat). Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Festiwal Komiksu, Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Camerimage, czy Łódź Biennale mają bezpośredni wpływ na rozwój turystyki kulturalnej, tworzenie infrastruktury turystycznej, handlowej, gastronomicznej, nawet na zainteresowanie inwestorów zagranicznych, co w konsekwencji przeradza się w tworzenie miejsc pracy, i rozwój gospodarczy regionu. Jeden projekt w postaci, np. festiwalu, generuje około dziesięciu nowych miejsc pracy, a podtrzymuje zapotrzebowanie na usługi około pięciu instytucji, w tym np. restauracji, hotelu, agencji reklamowej, drukarni, sklepu z pamiątkami. Efekt ekonomiczny widać gołym okiem. Wydarzenia kulturalne odpowiednio wykorzystane mogą być również doskonałym narzędziem promocyjnym regionu, narzędziem kreującym jego pozytywny wizerunek w decydującym dla miasta okresie (np. przekonanie inwestora do podjęcia inwestycji).

Według raportu opracowanego przez Polską Izbę Turystyki, turyści zagraniczni zostają najdłużej w Łodzi (czas trwania wizyty), w ocenie ilości turystów odwiedzających miasto, Łódź znajduje się na czwartym miejscu. To dobry wynik, który zawdzięczamy w głównej mierze interesom, realizowanym w naszym regionie przez zagranicznych inwestorów. Tego wyniku nie było by bez odpowiedniego klimatu społeczno-gospodarczego, który oprócz ulg inwestycyjnych, ciekawego położenia, tworzą wydarzenia kulturalne. O tym czy robić interesy, inwestować w danym mieście decydują ludzie, kierują się oni oprócz czynników czysto ekonomicznych, czynnikami społecznymi i kulturowymi. Menadżerowie, decydujący o rozpoczęciu inwestycji myślą o firmie, zysku, ale również o sobie i swojej rodzinie, chętniej, więc podejmują pozytywne decyzje, kiedy są one korzystne dla firmy oraz dla nich osobiście.

Mali i średni przedsiębiorcy, menadżerowie dużych firm, władze miasta wszyscy korzystają na dobrych relacjach pomiędzy kulturą i gospodarką. Idealnym wręcz gruntem do rodzenia się tych relacji jest miasto i jego specyficzna struktura. Ważne jest to, że młodzi ludzie, dostrzegają potencjał Łodzi dawniej przemysłowy (włókienniczy) dzisiaj innowacyjny, oparty na wiedzy. Dawne obiekty fabryczne, dzisiaj przeradzają się w obiekty wystawiennicze, maszyny szwalnicze zastępują ekspozycje sztuki nowoczesnej. Ważne jest również to, że coraz więcej firm widzi potrzebę inwestowania w kulturę i budowania swojej wartości poprzez zaangażowanie w wydarzenia społecznie użyteczne. To jest duch czasu, to są trendy światowe i to się sprawdza, przynosząc wymierne efekty ekonomiczne.