Młodzi twórcy często nie wiedzą, w jaki sposób sfinansować własne pomysły artystyczne. Problemy finansowe piętrzą się przy realizacji dzieła oraz jego prezentowaniu szerokiej publiczności. W wielu przypadkach produkcja dzieła sztuki nie jest może aż tak kosztowna, ale konieczność całkowitego poświęcenia się twórczości uniemożliwia podejmowanie pracy zarobkowej, co rodzi duży problem.

Na całym świecie, również w Europie, działa szereg instytucji, które obok finansowego wsparcia artystów (stypendia) zajmują się organizacją kursów i szkoleń z zakresu zarządzania własnym talentem i twórczością. Wszystko po to, by młodym twórcom ułatwić wykonywanie zawodu artysty.

W tym numerze magazynu „Purpose” przedstawiamy przykłady kilku instytucji, które wspierają młodych artystów stypendiami i szkoleniami:

Centrum Wystawiennicze Three Walls w Chicago zaprasza do zgłaszania projektów artystycznych. Misja Centrum polega na zapewnieniu młodym artystom możliwości rozwoju przez oddanie im do dyspozycji przestrzeni wystawienniczej oraz przybliżenie sztuki współczesnej szerokiej publiczności. Centrum oferuje 4–8-tygodniowe staże, zapewniając stypendium, zakwaterowanie, dostęp do pracowni oraz indywidualną wystawę. Szczegółowe informacje na http://www.three-walls.org

Atlantic Center for the Arts zaprasza artystów do składania aplikacji na 3-tygodniowe staże. Działalność Centrum polega na zapewnieniu artystom prezentującym różne dziedziny sztuki możliwości współpracy przez oddanie im do dyspozycji wspólnej pracowni malarskiej, rzeźbiarskiej, studia muzycznego, studia tańca i teatru, laboratorium audiowizualnego oraz biblioteki. Zapewnia także zakwaterowanie i wyżywienie. Szczegółowe informacje na http://www.atlanticcenterforthearts.org/artresprog/resschedule/res_sched.htm

Francuskie Ministerstwo Kultury i Środków Przekazu oraz Maison des Cultures du Monde organizują staże we Francji przeznaczone dla urzędników Departamentu Kultury oraz osób zawodowo związanych z kulturą. Staże w całości finansowane są przez organizatora, uczestnicy opłacają jedynie koszty podróży do Francji. Szczegółowe informacje na http://www.ambafrance-pl.org/article.php3?id_article=1288

Japan Fundation wspólnie z Association for Corporate Support of the Arts udostępniło bazę zawierającą 27 programów artist-in-residence w Japonii. Programy realizowane są w wielu instytucjach i organizacjach zajmujących się sztuką i kulturą. Szczegółowe informacje na http://www.jpf.go.jp/air/index.html

Artschools.com przedstawia kilkadziesiąt instytucji, szkół, uczelni głównie w Stanach Zjednoczonych które przyznają stypendia w obszarze sztuk pięknych, nowych technologii, muzyki, teatru itd. Wszyscy zainteresowani korzystaniem z takiej formy pomocy z pewnością znajdą coś dla siebie. Szczegółowe informacje na http://www.artschools.com/articles/scholarships

The Amsterdam Mastricht Sumer University oferuje stypendia dla osób, które chcą nauczyć się, jak zarządzać własną twórczością i talentem. Daje możliwość kilkutygodniowych spotkań z fachowcami z całego świata. Szkolenie umożliwia wymianę doświadczeń z uczestnikami oraz praktyczną naukę zarządzania. Szczegółowe informacje na http://www.amsu.edu/courses

Niezastąpionym źródłem pozyskiwania informacji o dostępnych stypendiach jest oczywiście Internet. Większość instytucji o możliwości przyjęcia artysty do programu artist-in-residence informuje za pomocą ogłoszeń w sieci. Istnieją również bazy danych o szansach rozwoju twórczego. Bazy te koordynują instytucje takie, jak np. Narodowe Centrum Kultury w Polsce czy organizacje, np. Japan Foundation.