Magazyn "Purpose - przedsiębiorczość w kulturze" po raz drugi otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od sierpnia do grudnia powstaną nowe cztery anglojęzyczne numery.

Sierpniowy numer w całości poświęciliśmy tradycji. Jak podaje Wikipedia tradycja to: „przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania), które dana zbiorowość wyróżnia jako szczególnie ważne i warte zachowania obecnie i w przyszłości. W finałowej scenie „Misia” Stanisława Barei Węglarz bardzo mądrze podsumowuje jedno z przesłań filmu: (...) tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, ani jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworzu! Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza! Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni. A to co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.”

Czy obecnie zwracamy uwagę na tradycję? Czy jest dla nas ważna? Czy wiemy, jaka jest nasza tradycja? Na te pytania próbujemy odpowiedzieć w artykułach i wywiadach niniejszego numeru. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem opracowanym przez Janusza Ziębę i Tomasza Majorka z Akademii Ginących Zawodów, która powstała przy Zamku Przedsiębiorczości i Sztuki w Cieszynie, oraz z wywiadem z Panem Zygmuntem Kuchtą, założycielem Podhalańskiej Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej.

Polecamy również nasze stałe działy — „Analizę” Artura Zaguły oraz „Felieton” Kuby Wandachowicza.

35 numer magazynu Purpose - przedsiębiorczość w kulturze został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.