Jest wiele instytucji wspierających ludzi przedsiębiorczych. My pokazujemy Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi. Pracują w nim ludzie kompetentni i pomocni, którzy są żywym przykładem na to, że urzędnik jest "dla ludzi". Jeżeli więc myślicie o założeniu i prowadzeniu własnej firmy, to tylko w Łodzi. O przedsiębiorczości rozmawiamy - Z-ca Dyrektor Biura - Panią Agnieszką Sińską.

Co to jest przedsiębiorczość?

To cecha, która pozwala racjonalnie gospodarować dostępnymi zasobami, aby osiągnąć najlepszą efektywność. Często rozumiana jest też jako zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej, z sukcesem oczywiście. Przedsiębiorczość w pewnej mierze jest predyspozycją wrodzoną, ale może też być umiejętnością nabytą lub rozwiniętą w trakcie nauki. Część osób rodzi się po prostu „przedsiębiorcami”, a inni muszą niestety więcej pracować, aby tę cechę rozwinąć. Jest też pewna grupa osób, która nawet w wyniku ciężkiej pracy nie jest w stanie tej umiejętności wykształcić w sposób umożliwiający osiągnięcie sukcesu.

A jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca?

Moim zdaniem podstawową cechą jest chyba jednak odwaga. Przedsiębiorczość związana jest z ryzykiem, a ryzyko z odwagą jego podejmowania. Czasami można posiadać dużą wiedzę o danym przedsięwzięciu, ale nie mieć wystarczającej odwagi do jego realizacji. Nie oznacza to jednak, że dobry menadżer-przedsiębiorca nie ma żadnych wątpliwości, obaw, kiedy podejmuje decyzje. Sztuką jest jednak przewidywanie zagrożeń i posiadanie planów związanych z ich szybką eliminacją. Nie ma jednak przedsięwzięć na rynku, których realizacja nie niesie żadnego ryzyka.
Kolejna cecha to pewnie wiedza, związana przede wszystkim z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także z przedmiotem działania na rynku. Doskonały przedsiębiorca powinien też być ambitny, pewny siebie i posiadać zdolności przywódcze.

Jak z punktu widzenia Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi wygląda przedsiębiorczość łodzian?

Łodzianie to bardzo przedsiębiorczy ludzie. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, po upadku wielkich zakładów włókienniczych, powstały dziesiątki tysięcy małych i średnich firm zajmujących się przede wszystkim szyciem odzieży. Większość z nich po wielu transformacjach funkcjonuje do dziś, produkując wyroby coraz wyższej jakości. Obecnie obserwujemy również większe zainteresowanie łodzian rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. W naszym Biurze pojawia się dziennie kilka osób pytających o dostępne instrumenty wsparcia dla startupów oraz o szczegóły związane z rejestracją działalności gospodarczej.

W jaki sposób Biuro animuje i wspiera przedsiębiorczość?

Wspieranie i inicjowanie postaw przedsiębiorczych to jedno z wielu zadań, jakie realizuje Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. W delegaturach Urzędu Miasta Łodzi oraz w tutejszym Biurze w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Łodzi działają tzw. Lokalne Okienka Przedsiębiorczości, które świadczą bezpłatne usługi informacyjne. W ramach prowadzonej działalności informacyjnej powstał także ogólnodostępny i na bieżąco aktualizowany portal internetowy (http://www.lop.uml.lodz.pl), zawierający najistotniejsze informacje dla przedsiębiorców.
Dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pozostałych przedsiębiorców funkcjonuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), gdzie w jednym miejscu w tym samym czasie można spotkać przedstawicieli wszystkich instytucji potrzebnych przy rejestracji oraz prowadzeniu działalności gospodarczej (ZUS, PIP, PIS, US itp.) Dotychczas odbyło się 17 dyżurów COP, podczas których z usług konsultacyjnych skorzystało ponad 330 osób (http://www.lop.uml.lodz.pl/cop/).
W ramach kolejnej inicjatywy (warto podkreślić, że jedynej tego rodzaju w Polsce), tj. Systemu Doradztwa i Szkoleń, przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na udział w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych przez tutejsze Biuro we współpracy z komercyjnymi firmami szkoleniowymi, a także na indywidualne specjalistyczne doradztwo. Dotychczas zorganizowaliśmy 27 szkoleń, z których skorzystało ok. 1530 osób (http://www.sds.lodz.pl ).
Biuro jest także organizatorem oraz współorganizatorem dwóch konkursów dla łódzkich przedsiębiorców. Jeden z nich to konkurs pod nazwą „Łódź Proponuje”, którego celem jest promocja najlepszych łódzkich produktów (http://www.lodzproponuje.pl). Drugi z konkursów to „Lider Nowoczesnych Technologii’, mający na celu wyłonienie i nagrodzenie firm, które inwestują w nowe technologie poprzez prowadzanie badań (B+R) lub zakup rozwiązań, stosują innowacyjne rozwiązania w sposobie zarządzania oraz przestrzegają etycznych zasad w prowadzonej działalności (http://www.newtechlodz.com).

A czy na odniesienie sukcesu w biznesie mają szansę ludzie kultury?

Każdy ma szansę na odniesienie sukcesu w biznesie, ale, jak już powiedziałam wcześniej, jest to związane z pewnymi predyspozycjami. Jest przecież wielu ludzi kultury, którzy są bardzo dobrami przedsiębiorcami. Inni muszą więcej pracować, aby rozwinąć w sobie przedsiębiorczość. Jest też pewna grupa osób związanych z kulturą, która aby osiągnąć sukces w biznesie, musi nawiązać współpracę z bardzo dobrym menadżerem.

Przedsiębiorca działający w sferze kultury powinien zwrócić szczególną uwagę na...

Chyba na przepisy i ich ciągłe zmiany, jak każdy przedsiębiorca, bo nieznajomość prawa szkodzi.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również i zapraszam po szczegółowe informacje do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, ul. Piotrkowska 113, codziennie od 9:00 do 16:00, oraz na najbliższy dyżur w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, który odbędzie się już 15 listopada br., a także na organizowane w najbliższym czasie szkolenia (http://www.sds.lodz.pl).