Maciej Mazerant, wydawca Purpose

Magazyn „Purpose – Kultura, Nauka, Przedsiębiorczość” to miejsce gdzie od 7 lat promujemy postawy przedsiębiorcze wśród ludzi kultury i nauki, w tym praktyków i teoretyków. Przedsiębiorczość to dla wielu to przede wszystkim „robienie biznesu”. Dla nas to postawa, którą należy rozwijać i pielęgnować od najmłodszych lat, postawa, której efektem jest umiejętne radzenie sobie w dzisiejszym świecie.

Model przedsiębiorczości, który promujemy, ma być wskazówką dla placówek edukacyjnych, uczelni, firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, jak planować kształcenie oraz zajęcia praktyczne dla osób korzystających z oferowanej przez te podmioty oferty. Model ma również pokazać ścieżki rozwoju samym licealistom, studentom, absolwentom, którzy planują związać swoją karierę zawodową z sektorem kultury bądź nauki.

Liczymy na to, że nasz model okaże się inspirujący i przydatny dla animatorów i menadżerów kultury, doradców zawodowych, pracowników biur karier, ale również dla firm rekrutacyjnych, pracowników działów HR w budowaniu nowego spojrzenia na ścieżkę kariery przyszłych profesjonalistów świata kultury i nauki.


 

Tekst i opracowanie modelu: Maciej Mazerant