Maciej Mazerant, wydawca Purpose

Aktualny numer magazynu „Purpose” postanowiliśmy poświęcić podsumowaniu 7 lat naszej działalności. Jest to 70. numer magazynu, co plasuje nas w gronie pism najdłużej zajmujących się tematyką sektora kreatywnego w Polsce. Tym, co nas wyróżnia, jest podejmowany temat, czyli przedsiębiorczość. Bez niej żaden produkt ani żadna usługa kultury – nawet te o najwyższej jakości – nie miałyby szans na powstanie czy trafienie do klienta, czyli widza, odbiorcy.

Rok 2011 kończymy znacznymi zmianami. Po pierwsze, zmieniliśmy drugi człon tytułu magazynu. Aktualnie „Purpose – Przedsiębiorczość w Kulturze” to „Purpose – Kultura, Nauka, Przedsiębiorczość”. Po drugie, zmieniła się struktura serwisu – stworzyliśmy nowe działy, udostępniliśmy nową usługę, odświeżyliśmy layout.

W mijającym roku nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mam nadzieję, że tego efekty będą widoczne w naszych działaniach w roku 2012. Poprzedni rok obfitował w liczne konferencje, panele dyskusyjne, robocze spotkania, w których braliśmy udział jako eksperci i prelegenci. Szczegółowe omówienie naszej aktywności zamieszczamy w dziale „Felieton”. W aktualnym numerze postanowiliśmy również podsumować nasze doświadczenia dotyczące tematyki, którą się zajmujemy. W dziale „Warsztaty” prezentujemy nasz autorski model przedsiębiorczości w kulturze.

W dziale „Wywiad” publikujemy rozmowę z prezydent miasta Łodzi – miasta, które przyjęło strategię dotyczącą rozwoju i promocji sektora kreatywnego i dla którego realizowaliśmy drugą edycję projektu „Kreatywni samozatrudnieni”. W dziale Kariera w Kulturze znajduje się też wywiad z szefem inicjatywy Creative Communication Cluster, w której „Purpose” uczestniczy jako aktywny partner zarówno w zakresie koncepcyjnym, jak i programowym.

W dziale „Prezentacja” prezentujemy fotorelację z naszej tegorocznej aktywności. Z kolei dział „Młoda kultura” poświęciliśmy na podsumowanie naszego zaangażowania w program stażowy, w którego ramach w ostatnich 3 latach wsparliśmy ponad 20 młodych osób w ich drodze na kulturalny rynek pracy. Siedemdziesiąty numer magazynu nie mógł ukazać się bez analizy dot. przedsiębiorczości w kulturze  przeprowadzonej przez naszego stałego współpracownika – dr. Artura Zagułę.

Kiedy podsumowujemy mijający rok, nasze działania, wydarzenia w obszarze kultury i sektora kreatywnego, zauważamy wiele pozytywnych zmian. Nadal jednak pozostaje dużo do zrobienia za równo ze strony przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych czy firm. Zdecydowanie minął już czas dyskutowania, a nadszedł czas rzetelnej, wytężonej pracy na rzecz polskiego sektora kreatywnego.

Okładka: Tomasz Kaczkowski