Rozpoczynamy prezentację młodych Europejczyków przedsiębiorczych w kulturze. With this issue we start the presentation of young European culture entrepreneurs.

10 On the margin - Resourceful Europe
With this issue we start the presentation of young European culture entrepreneurs. The examples of “good practices” have been collected at the request of IMC Poland, a company that is coordinating the implementation of a project on “Jobs in Culture Sector” contracted by the Polish Agency for Entrepreneurship Development. If you want to read more about the artists, their ideas for life and their activities in the culture area, please visit http://
www.pracawkulturze.info Our portal presents abridged versions, prepared by the Editors.

Zadanie przygotowania "Dobrych Praktyk" zrealizowaliśmy na prośbę IMC Polska firmy, która koordynuje wdrożenie projektu "Miejsca Pracy w Sektorze Kultury" na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z sylwetkami artystów, ich pomysłem na życie oraz pracy w kulturze możecie zapoznać się na stronach internetowych http://www.pracawkulturze.info gdzie zamieszczone są obszerne prezentacje. Na naszych stronach prezentujemy skrócone opisy przygotowane przez Redakcję.

Andrea Maccioni pracuje dla Comalab, włoskiej firmy z siedzibą w Mediolanie. „Badania emocjonalne i wrażliwy konsulting” http://www.comalab.net jest studiem komunikacji wizualnej. Pomaga swoim klientom znaleźć styl odpowiedni do ich potrzeb. Tworzy ich tożsamość. Studio realizuje kampanie reklamowe oferując ich pełną obsługę. Jego projekty są łatwo rozpoznawalne przez same firmy (ponieważ odnajdują w nich siebie), a także przez klientów tych firm.

Andrea Maccioni works for Comalab, a company based in Milan, Italy. Emotional research & sensitive consulting http://www.comalab.net is a studio of visual communication and also a network. It assists their clients in finding the exact fitting style for their demands. It develops their corporate identity, the web identity. The studio realizes advertising campaigns, from print over web to film and event design - we offer full service. It creates projects to be highly recognizable by their clients (who find themselves in them), as well as by the clients’ customers.

Ziga Testen mieszka w Słowenii, ma 24 lata i jest projektantem. Projektuje strony internetowe, wystawy, itp. Swoją działalność rozpoczął będąc jeszcze w szkole średniej. Pracował dla niewielkiej firmy projektującej strony internetowe (teraz jednej z największych w kraju) podczas boomu dot-com.

Ziga Testen lives in Slovenia and is a 24 years old designer. He designs concepts, motion graphics, print, web, exhibitions etc. He started working while still at high-school. He worked for a medium sized web-design company (now one of the biggest in the country) during the dot-com boom.

Carmen Garcia pochodzi z Barcelony. Jest ilustratorką. Dwa lata temu założyła swoją własną firmę. Zajmuje się głównie modą, a jej klientami są magazyny, firmy reklamowe, domy mody i producenci biżuterii. Jest szczęśliwa, że może pracować dla magazynów od Nowego Jorku do Tokio i kiedy widzi swoje ilustracje na odlotowych koszulkach, pięknych książkach, na reklamach na ulicy…

Carmen Garcia comes from Barcelona. She is an illustrator. Two years ago she started her own company. She works mainly for fashion business, and her clients are magazines, advertising companies, fashion brands, jewellers. She is happy to work for magazines from NY to Tokyo, to see her illustrations stamped on cool T-shirts, on beautiful books, on the ads in the streets...

Elena Kikina jest projektantką mody z Berlina. Zajmuje się głównie projektowaniem, wzornictwem i ilustrowaniem mody. Za swoje prace otrzymała następujące nagrody: nagrodę specjalną Fundacji Wilhelma Lorcha; stypendium DAAD dla zagranicznych studentów; nagrodę Mart-Stam i specjalną nagrodę magazynu Burda. Jest także finalistką Międzynarodowego Konkursu Młodych Kreatorów Mody. Aby zobaczyć więcej, wejdź na stronę http://www.elena-kikina.de  

Elena Kikina is a Berlin fashion designer with a main focus on design, pattern development and fashion illustration. For her works she has won the following prizes: Winner of Passport special prize of Wilhelm Lorch Foundation; DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) advancement for foreign students; Mart-Stam-Prize, and  Pfaff special prize of the Burda fashion magazine, Pfaff and Catwork Young Designer Award; Finalist of the Concours International des Jeunes Createurs de Mode. To see more, please visit http://www.elena-kikina.de

Maja Bialon jest projektantką grafiki. Jest pracownikiem Brand Design Company w Amsterdamie. Od czasu do czasu robi też projekty na własną rękę. Na początku miała dużo szczęścia, ponieważ firma, dla której obecnie pracuje była pierwszą, w jakiej ubiegała się o pracę. W przyszłości ma nadzieję założyć swoje własne studio. http://www.majab.com

Maja Bialon is a graphic and interactive designer working for a Brand Design Company in Amsterdam. She is employed full time in the company. From time to time she works on freelance projects. She was lucky - the company she is working for was the first place she applied for a job. In the future she hopes to start her own design studio. http://www.majab.com

Lotte van Laatum jest projektantką z Holandii. Zajmuje się wzornictwem przemysłowym. Pracuje na zamówienie różnych firm i fundacji; inicjuje też własne projekty. W swoich pracach koncentruje się na społecznych i kulturowych aspektach wzornictwa i stara się, aby wzornictwo przemysłowe dokonywało pozytywnych zmian w społeczeństwie. http://www.lottevanlaatum.nl
Lotte van Laatum works as a product designer in Holland.  She works on assignment of different companies and foundations but she also initiates her own projects. With the designs she focuses on the social and cultural aspects of product design and searches for ways that product design can make a positive change in society. http://www.lottevanlaatum.nl

 

pi6 jest kreatywną pracownią projektową zajmującą się projektowaniem komunikacji, z siedzibą w Grecji. Ich celem jest  tworzenie i skuteczne ustalanie, za pomocą projektów, przekazu i strategii firmowej danego klienta, niezależnie od tego, czy wprowadza nowy produkt lub usługę, czy pragnie dotrzeć do nowej grupy odbiorców. Pi6 jest zespołem wielokulturowym (niemiecko-grecko-angielsko-hiszpańskim), złożonym z profesjonalistów o międzynarodowych osiągnięciach, świadczącym usługi projektowe i konsultacyjne, ze zrozumieniem odniesień kulturowych, we wszystkich aspektach komunikacji wizualnej. Aby zobaczyć więcej, wejdź na stronę http://www.pi6.gr

pi6 is a creative Greece-based design studio in the field of communication design. Their purpose is to visually explore, create and effectively establish through the design applications, the clients' corporate message and strategy, whether that's the launch of a new product or service or a new target public. They are a multicultural design team (German/Greek/English/Spanish) which consists of professionals with a proven international record, that can provide design services and consulting with a cultural understanding, in all aspects of visual communication. To see more, please visit http://www.pi6.gr

Giorgio Bagnarelli z Włoch pracuje na własny rachunek; zajmuje się fotografią artystyczną. Zaczął wywoływać czarno-białe filmy w kuchni swojej mamy, naprawdę mu się to podobało,  czuł się świetnie kiedy to robił, więc postanowił wyrażać siebie w ten sposób i tak to trwa do tej pory. Pierwszą wystawę zorganizował w 2003 r., ale sądzi, że wspaniała okazja nadarzy się w tym roku podczas Biennale BJCEM w Neapolu.

Giorgio Bagnarelli from Italy is a freelance photographer - he works in the field of "art photography". He started with developing black and white films in his mother’s kitchen, he really enjoyed doing that and felt good when he did it, so he decided to express himself in this way and he never stopped. He made his first exhibition in 2003, but he thinks the great opportunity will come this year with the BJCEM Biennale in Naples.

Emil Milanov jest projektantem nowych mediów. Pochodzi z Serbii. Projektuje miedzy innymi  grafikę ekranową. Jego strona internetowa http://www.milanogw.net umieszczona jest na kilku portalach prezentujących dobrych projektantów.

Emil Milanov  is a new media designer from Serbia. He does graphic design for screen, XHTML and CSS coding, motion in flash and integrating his designs into content management systems. His website http://www.milanogw.net was listed at several web portals that seek for good designs.

Mladen Stropnik ze Słowenii zajmuje się sztuką wideo, malarstwem i nauczaniem. Prowadzi działalność na własny rachunek. Uczy, daje wykłady, tworzy nowa sztukę. Zdobył kilka nagród międzynarodowych i krajowych w dziedzinie wideo i malarstwa. Jego klientami są zarówno ludzie młodzi jak i dorośli. http://www.soloprosticas.comhttp://freeweb.sid.net/nmss/

Mladen Stropnik from Slovenia does video-art, painting and teaching. He is self-employed in culture. He is teaching, lecturing, creating fine and new arts. He has won several international and some home prizes in video and painting fields. His clients are both young people and adults. http://www.soloprosticas.com and http://freeweb.sid.net/nmss/

Jose Louis Casamayor jest projektantem. Zajmuje się wzornictwem przemysłowym i grafiką. Pochodzi z Hiszpanii, ale obecnie robi badania w dziedzinie projektowania na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, jednocześnie ucząc i realizując samodzielne projekty. W tej chwili prowadzi badania w dziedzinie meblarstwa. Przygotowuje wystawę i kilka projektów, które chce pokazać firmom.

Jose Louis Casamayor is a designer. He focuses on industrial and graphic design. He comes from Spain, but at the moment he is doing research in design at a university in UK, and at the same time he teaches part time and carries out freelance projects. Now he is doing research in the furniture field and is preparing some exhibition and some projects to show to companies.

Rosaria Iazzetta jest artystką z Włoch. Zajmuje się rzeźbą i fotografiką. Pracuje na własny rachunek. Niedawno otrzymała stypendium od ministerstw włoskiego i japońskiego, by móc nauczyć  się więcej na temat rzeźby w żelazie na Państwowym Uniwersytecie Sztuki i Muzyki w Tokio; odbywa tam studia od marca 2003 r. do marca 2005 r. Zaczęła studiować malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Neapolu. Lecz potem wybrała rzeźbę, ponieważ malarstwo nie wystarczało jej do wyrażenia głębi, gdyż nie ma trzeciego wymiaru. http://www.soh-gallery.com/exhibition/e-index.html (Rosa Rossa)

Rosaria Iazzetta is an artist from Italy. She focuses on sculpture and photography. She is a freelancer. She recently won a scholarship of Italian and Japanese ministries to learn more about iron sculpture at Tokyo National University of Art and Music from march 2002 till March 2005. She started to study painting at the Academy of Fine Arts in Naples, but then she chose to study sculpture because painting was not enough as it does not have the third dimension. http://www.soh-gallery.com/exhibition/e-index.html (Rosa Rossa)

Martin Ahrens z Niemiec zajmuje się architekturą wnętrz i projektowaniem mebli. Ma swoje biuro i pracuje na własny rachunek. Zaczynał od studiów w dziedzinie projektowania. Nie zdobył jeszcze żadnych nagród ale ma kilku stałych klientów. Ma nadzieję, że w przyszłości jego działalność będzie się rozwijać. Aby zobaczyć więcej, wejdź na stronę htttp://www.atelierahrens.com

Martin Ahrens’s professional activity is interior architecture, temporary architecture, furniture design. He is a freelancer with his own office in Germany. He studied design. He has not won any prize yet, but has several stable clients. He hopes that in the future his activity will be growing. To see more, please visit  http://www.atelierahrens.com

Paola Anziche jest rzeźbiarką z Włoch. Na życie zarabia organizując warsztaty w szkołach artystycznych. Interesuje ją w jaki sposób kody komunikacyjne są w stanie przekonać ludzi do przyjęcia nowych, zróżnicowanych stylów życia. Jeden z jej projektów artystycznych p.t. “dostrzeż różnice” wykorzystuje kanały komunikacyjne w dziedzinie mody. Celem operacji jest sprzedaż produktu upowszechnionego za pomocą obrazów symulujących kampanię reklamową. http://www.fehe.org/index.php?ip=19

Paola Anziche is a sculptor from Italy. She is earning money by organizing workshops in art schools. She is interested in how communicative codes (visual, rhetoric, etc.) manage to convince the public to adopt new and diverse lifestyles. One of her projects: 'spot the differences' employs the communicative channels of the Fashion system. The aim of the operation is to sell a product publicized through images which simulate a Fashion advertising campaign. http://www.fehe.org/index.php?ip=19

Serena Borgattelo i Leonardo oboje studiują sztukę i muzykę. Serena – restauratorstwo na uniwersytecie w Wenecji; maluje także na płótnie i DC kolorami akrylowymi i klejem winylowym. Leonardo studiuje kompozycję i muzykę elektroniczną w Konserwatorium w Wenecji; studiuje też na Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji sztuki komputerowe (video i animacje 3D). Zaczynali z pomocą Villa Franchin, instytucji miejskiej w Wenecji oraz we współpracy z INTERNO3, grupą artystyczną stworzoną przez Laurę Riolfatto i Manuela Frara. Interesują się badaniem modyfikacji w czasie rzeczywistym we wszystkich mediach, a zwłaszcza video. Zostali też wybrani do 12 edycji BJCEM (Biennale Młodych Artystów z Krajów Śródziemnomorskich). http://www.timeahead.com

Serena Borgattelo and Leonardo both study art and music. Serena studies restauration at the University of Venice, and she paints canvas and cds with acrylic colors and vinylic glue. Leonardo studies composition and electronic music at the Conservatory of Venice, and computer arts (video and 3D animation) at the Academy of Fine Arts of Venice. They started with the assistance of Villa Franchin, an Institution of the municipality of Venice, and with the collaboration of INTERNO3, a performing group composed by Laura Riolfatto and Manuel Frara. They are interested in the research of the modification in real time of all media, especially video, and were selected for the 12th edition of the BJCEM (Biennale of Young Mediterranean Artists). http://www.timeahead.comNathalie Nystad zajmuje się ilustracją. Chce tworzyć ilustracje i wyrażać siebie za ich pomocą. Tworzy obrazy dla wielu dziedzin komunikacji: magazynów, agencji reklamowych i projektowych w Danii. Ma swoja własna firmę – popkorn.org. Zanim założyła swoją własna firmę, pracowała dla dwóch agencji reklamowych – żeby zdobyć doświadczenie.  Ma bardzo różnorodnych klientów: magazyny, agencje reklamowe, firmy. Mówi, że ilustracja jest dzisiaj bardzo międzynarodowym językiem. Aby zobaczyć więcej, wejdź na stronę http://www.popkorn.org

Nathalie Nystad’s professional area is illustration. She needs to make pictures and Express herself through pictures. She creates pictures for various fields of communication business: magazines, advertising and design agencies in Denmark. She has her own company popkorn.org. She had worked for two advertising agencies before she started on her own: to get experience first. She is busy with a mix of clients: magazines, brochure/identity tasks, advertising agencies. She says that illustration today is a very international language. To see more, please visit http://www.popkorn.org

Danny Franzreb z Niemiec zajmuje się sztuką i projektowaniem w wielu formach  dla różnych mediów. Wykonuje prace od print na video do stron internetowych i od statycznych do ogromnie interaktywnych. Czasami kieruje się potrzebami klientów, czasami jego praca jest bardzo eksperymentalna. Zawsze stara się poszerzać horyzonty i interesuje go wiele różnych dziedzin. Prowadzi Taobot (http://www.taobot.com), która stanowi jego osobiste portfolio i poprzez którą współpracuje z różnymi ludźmi. Pracuje także dla Scholtz&Volkmer jako dyrektor artystyczny.

Danny Franzreb from Germany does art and design in many different forms and media. His work ranges from print to video to web and from static to extremely interactive. Sometimes his approach is driven by the needs of his clients and sometimes his work is very experimental. He always tries to broaden his horizons and is interested in a lot of diverse fields. He operates Taobot (http://www.taobot.com), which is his personal portfolio through which he collaborates with all kinds of people and he works for Scholz & Volkmer as art director.

Anny i Siebel Ozturk są artystami z Niemiec. Oboje ukończyli studia w Stadel Schule we Frankfurcie. Od tego czasu pracują razem przy większości swoich pokazów. W swojej pracy stosują różne media i techniki. Wykonują instalacje w dużej skali, ilustrują teksty, malują; w swoich projektach wykorzystują też film i fotografię. Wybór medium zależy od charakteru pomysłu, kontekstu i strategii narracyjnej, jaką chcą zastosować. Pracują na własny rachunek i współpracują z galeriami, które wystawiają ich prace. Kuratorzy z instytucji lub inni artyści kontaktują się z nimi i zapraszają do udziału w swoich projektach. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, wejdź na stronę http://www.fehe.org/index.php?id=342

Anny and Siebel Ozturk are artists in Germany. They both studied at the Städel Schule in Frankfurt and since then they have worked together in most of their shows. They employ various media and techniques in their works. They create larger scale installations, work with drawings in texts and paintings, but also use film and photography in their projects. The choice of media depends on the nature of the idea, the context and the narrative strategies that they choose to employ.  They are working free-lance and have galleries that represent their work. Curators from institutions or other free-lancers will contact them and invite them to participate in their projects. If you want to see more, please visit http://superheroes.materialausgabe.de

Lubloy Zoltan jest niezależnym artystą i projektantem, trudniącym się ceramiką. Koncentruje się na naczyniach, choć lubi także tworzyć groteskowe rzeźby. Tymczasowo jest też nauczycielem na Węgierskim Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa w Budapeszcie. Uważa, że należy zacząć od dobrej strony internetowej – nie wydaje mu się, że dobrze jest mieć firmę bez możliwości promocji jej produktów.

Lubloy Zoltan is an independent artist and designer  who works in ceramic industry. He is focused on vessels though he likes to make grotesque sculptures as well. Temporary He is also a teacher in the Hungarian University of Art & Design in Budapest. The first step for him is to run a good website - he does not think it is a good way to have a company without products and promotion.

Tom Porta jest zawodowym malarzem. Pracuje jako wolny strzelec w Mediolanie, Włochy. Miał kilka indywidualnych wystaw we Włoszech, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Aby zobaczyć więcej, wejdź na stronę http://www.tomportapaintings.com

Tom Porta’s professional activity is painting. He works as a freelancer in Milan, Italy. He has had solo exhibitions in Italy, Germany, the USA. To see more, please visit http://www.tomportapaintings.com

Kostas Latoufis z Grecji zajmuje się głównie projektowaniem biżuterii, biżuterią artystyczną, komercyjną, a także nauczaniem w tej dziedzinie. Czasami projektuje także pokazy jubilerskie. Ma swoją własną pracownię, gdzie powstają wszystkie jego prace. Uczy też w szkole jubilerskiej. Brał udział w Biennale młodych artystów w Neapolu (2005) i jest zdobywca trzeciej nagrody w konkursie europejskich szkół jubilerskich (2002).

Kostas Latoufis (Greece) is mainly involved in jewellery making, commercial jewellery, artistic jewellery and also teaching jewellery. Sometimes he also does interior design for jewellery shows. He has his own workshop, where he makes everything. I is also a teacher at a school for jewellery. He took part in the Biennale of young artists that was held in Naples in 2005 and has won the third price in the competition for European jewellery schools in 2002.


Judith Raum studiowała sztukę w akademiach sztuk plastycznych we Frankfurcie nad Menem i Nowym Jorku. Obecnie jest artystką i krytykiem. Utrzymuje się ze sprzedaży swoich dzieł - obrazów, rzeźb i instalacji, z pisania artykułów dla magazynów o sztuce i kulturze lub dla innych publikacji, a także z doradzania i korekty tekstów o sztuce do ich katalogów. Pracuje jako wolny strzelec. Otrzymała kilka stypendiów artystycznych, odbyła też kilka stażów kuratorskich i w dziedzinie organizacji pracy, n.p. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Judith Raum studied art at art academies in Frankfurt/M and New York. Currently, she is an artist and a critic. She earns money both from selling pieces of her artistic work, painting, sculpture and installations and from writing articles for art- and culture magazines or other publications and from advising and correcting artists’ texts for their catalogues. She is working as a freelancer.  She has received some scholarships as an artist and also has done some stages in curatorial and organizational work, for example at the Museum of Modern Art in New York.

Grandpeople z Norwegii jest zespołem projektantów koncentrujących się na działalności eksperymentalnej. Starają się przekraczać granice tego, czego oczekuje się od projektantów. Blisko współpracują z muzykami, architektami, projektantami mebli i przedmiotów codziennego użytku. Współpraca z ludźmi innych zawodów jest dla nich ważna. Mają swoje własne biuro, działające pod nazwą Grandpeople, ale nie są jeszcze zarejestrowani jako „firma”. Są przyzwyczajeni do pracy nie mając wiele i wykorzystują pełny potencjał tego, co mają. To ma wpływ na ich „styl”, lecz nie na jakość. A styl „Grandpeople” cały czas ewoluuje, w miarę jak mają „coraz więcej narzędzi”.

Grandpeople from Norway are a design team with focus on the more experimental. They  try to push the boundaries on what is expected from a designer. They work close with musicians, architects, product and furniture designers. Collaboration with people from other professions is important to them. They run their own office, working under the name Grandpeople, but are not yet established as a 'company'. They are used to work with little, and use the full potential of what they get. This affects their "style", but not the quality. And the "grandpeople style" is always evolving, as they "get more and more tools".

Marjoleine Innemee jest projektantką mody z Amsterdamu. Ma swoją własną firmę i projektuje pod marką MINNEMEE. W swojej najnowszej kolekcji nadaje stylom z XVIII wieku nową funkcję i miejsce na ciele. Kolekcja ta przeznaczona jest dla kobiet, ale w przeszłości projektowała także dla mężczyzn, a jej następna kolekcja będzie przeznaczona dla mężczyzn i kobiet. Jej grupą docelową są ludzie w wieku od 25 lat.  Kolekcje swoje sprzedaje w Holandii, w swojej własnej galerii oraz na zakończenie wystaw. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, odwiedź stronę http://www.minnemee.com

Marjoleine Innemee is a fashion designer from Amsterdam. She is a company owner and her brand is called MINNEMEE. In her latest collection she gives patterns from the 18th century a new function and place on the body. The target group of this collection are women of 25 and more, but in the past she has also designed for men and her next collection will be for women and men. Until now she has only sold her collection from her own gallery and after exhibitions. If you want to see more, please visit http://www.minnemee.com

Sandra Weese mieszka w Barcelonie, Hiszpania. Projektuje grafikę oraz strony internetowe. Zawsze chciała robić coś twórczego – w dziedzinie fotografiki, w grafice, itp. W końcu zdecydowała się na grafikę komputerową, po tym jak pracowała jako stażystka w niemieckiej agencji graficznej “Die Gestalten”. Ma tylu klientów i zamówień, że coraz częściej myśli o zatrudnieniu asystentki, która pomogłaby jej z nawałem pracy.

Sandra Weese is a graphic/web designer in Barcelona , Spain. She always wanted to work in something creative: in photography, graphic design etc. She finally decided on web(graphic) design, after she had worked as a job trainee in a German graphics agency "die Gestalten". She has so many clients and orders that there are more and more moments when she is thinking about an assistant to help her with her workload.

Fabio Milito (Włochy) pracuje jako projektant wizji i ruchu dla agencji komunikacyjnej oraz na własny rachunek. Początkowo był architektem, ale nie potrafił czekać tak długo na realizację swoich projektów. Wcześniej jego hobby była grafika; zajmował się muzyką elektroniczną, nielegalnymi rave parties i działalnością wywrotową. Reklama stała się jego światem, działalność wywrotowa – jego pasją. Stara się stworzyć we Włoszech ruch kulturowy, nazywany TERRORYZMEM ICONOGRAFICZNYM.

Fabio Milito (Italy) works as a visual and motion designer for a communication agency. He used to be an architect, but could not wait so long to see his projects realized. His hobby was graphic design some years before; he was involved in electronic music, illegal rave parties and in subvertising. Advertising became his work, subvertising and fast moving images remain his passion. He is trying to develop in Italy a cultural movement called ICONOGRAPHIC TERRORISM.

Matteo Fato  jest malarzem, ale wykorzystuje także video, jako wsparcie swoich obrazów. Pracuje sam. Współpracuje jedynie z Galerią Sztuki w Pescara, gdzie mieszka. Galeria nazywa się Cesare Manzo. Jako student otrzymał stypendium Akademii Sztuki w Urbino. Zdobył dwie nagrody malarskie we Włoszech, miał też kilka wystaw. Jest szczęśliwy, ponieważ wielu kolekcjonerów jego prac to ludzie młodzi.

Matteo Fato is a painter, but he also works with the video as a support for the paintings. He works alone. He only has a collaboration with a Gallery of Art in Pescara (Italy) where he lives. The name of the gallery is Cesare Manzo. But he likes to define myself as  a freelancer. As a student he got a grant of the Academy of Art in Urbino. He has won two prizes for his paintings in Italy, and has had some exhibitions. He is happy because many collectors of his works are young people.

Jan Wachter z Austrii zajmuje się ilustracją, animacja i grafiką. Kiedyś pracował dla firmy, lecz obecnie prowadzi działalność na własny rachunek. Zaczynał od robienia ulotek i malowania obrazów.  Zdobył nagrodę za swój projekt dyplomowy na uniwersytecie. Ma kilku stałych klientów, a także przypadkowych. W przyszłości ma nadzieję zyskać więcej klientów na stałe i robić więcej projektów artystycznych.

Jan Wachter (Austria) does illustration, animation, and graphic design. He used to work for a company, now he is a freelancer. I started up in doing flyers and paintings. He won a prize for his final Project at University. He has some regular clients and some occasional ones. In the future he hopes to find some more clients on a regular basis and do more fine art projects.