"Wzornictwo przemysłowe i projektowanie użytkowe stają się niezbędnymi elementami dla opracowania innowacyjnych produktów i usług.

06 Culture industries - 30,000 PLN for a kettle

„The Silesian Design Network” is a project aimed at designers; it focuses on their needs and makes them sensitive to the demands of the market. Undertakings of the kind are very likely to prove successful owing to their individual approach to a particular professional group. Sectors of culture industries, and culture in general, are a very specific and diversified area. On no account can it be treated vaguely - the problems and needs of artists cannot be generalized. Individual approach — presented also by “Purpose” -  the Magazine of Entrepreneurship in Culture — makes assistance to the representatives of the areas that require support possible (e.g. no 12, subject: Illustration). They can be helped by the selection of proper staff, presentation of adequate examples of good practices, etc.

Właściwe zastosowanie wzornictwa daje przedsiębiorstwom możliwość wyróżnienia ich produktów na rynku oraz optymalne dostosowanie do wymogów klienta" – czytamy na stronie internetowej  http://www.wzornictwo.net/wzornictwo.php stworzonej przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w ramach projektu „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”.

W ramach dwuletniego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zainwestowanych zostanie 1 120 050 zł w promowanie wzornictwa przemysłowego oraz integrację środowisk producentów i projektantów. Efektem tej integracji ma być wzajemna, efektywna współpraca obu środowisk skutkująca kreowaniem nowych marek, rozwiązań innowacyjnych, nowych produktów oraz umocnienie pozycji rynkowej śląskich przedsiębiorców.


Strona projektu http://www.wzornictwo.net

„Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa” to projekt przygotowany z myślą o projektantach, skupiający się na ich potrzebach oraz uwrażliwiający ich na potrzeby rynku. Tego typu profilowane przedsięwzięcia mają dużą szansę na powodzenie z racji indywidualnego podejścia do danej grupy zawodowej. Sektory przemysłów kultury czy kultura w ogóle, to obszar bardzo specyficzny i zróżnicowany. W żaden sposób nie można, więc traktować go ogólnikowo, generalizując problemy i potrzeby twórców. Indywidualne podejście, takie jakie prezentuje również Magazyn Przedsiębiorczości w Kulturze Purpose, pozwala realnie pomagać przedstawicielom obszarów objętych wsparciem (np. nr 12 temat: Ilustracja) poprzez dobranie odpowiedniej kadry, prezentowanie adekwatnych do oczekiwań przykładów dobrych praktyk, etc.

W ramach projektu „Śląska sieć na Rzecz Wzornictwa” zorganizowanych zostanie w sumie kilkanaście wystaw promujących ciekawe wzornictwo i nowe trendy. Systematycznie organizowane są specjalistyczne konferencje, warsztaty związane z produkcją i wzornictwem przemysłowym. Młodzi twórcy i przedsiębiorcy zainteresowani wzornictwem mogą w ciągu trwania całego projektu uczestniczyć w spotkaniach informacyjno-doradczych, podczas których mogą rozwiązywać konkretne problemy, związane z projektowaniem, a później produkcją. W ramach projektu pomyślano również o młodzieży, oraz społeczności lokalnej, która może uczestniczyć w tzw. Drzwiach Otwartych zapoznając się nowościami w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Niezwykle ważnym elementem projektu realizowanego w Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie z punktu widzenia potrzeb projektantów, jest utworzenie platformy internetowej. Projektanci mogą dzięki niej dowiedzieć się, jak wycenić własny projekt, jak przygotować plan marketingowy własnego przedsięwzięcia biznesowego, a co najważniejsze skonsultować swój pomysł z ekspertem. Platforma zawiera ponadto porady prawnika, wykaz źródeł finansowania oraz bazę firm i projektantów zainteresowanych podjęciem współpracy.

Projekt „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”, jak również cała inicjatywa utworzenia ośrodka wspierającego przedsiębiorczość w sztuce, jakim jest Zamek to działania wysoce innowacyjne w naszym kraju. Obok magazynu Purpose to jedyna, jak do tej pory, tak spektakularna i praktyczna próba zmierzenia się z zagadnieniem przemysłów kultury. Zagadnienia związane z podejmowaniem pracy w kulturze, uznaje za ważne coraz większa liczba instytucji i organizacji. Ciekawym i ważnym przykładem, który należy odnotować jest ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przetarg na realizację projektu „Miejsca pracy w sektorze kultury” (projekt realizowany będzie w pierwszej połowie 2006 roku). PARP przeznaczył na ten cel blisko 17 000 000 PLN. Praca w kulturze została, zatem zidentyfikowana przez organy rządowe naszego kraju, jako czynnik mogący mieć znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, a w konsekwencji Polski.