W numerze 16 magazynu Purpose w dziale "Warsztaty" prezentowaliśmy tekst dotyczący zakładania własnej firmy. W obecnym numerze chciałbym przedstawić kilka możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy, bądź udoskonalenie tej, którą się posiada.

Istnieje szereg możliwości uzyskania dotacji. Dla młodej osoby, która posiada status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy do lat 27) ciekawa jest przede wszystkim pomoc finansowa oferowana przez Urzędy Pracy. Jest to jednorazowa pomoc, której wartość nie może przekroczyć 11.349,70 złotych (dane na styczeń 2005). Fundusze uzyskane dzięki takiej dotacji można przeznaczyć np. na zakup sprzętu muzycznego bądź wydanie własnej płyty. Z tej drugiej możliwości skorzystał Maciora – hiphopowiec, który stworzył własną wytwórnię Saport Nagrania i wydał w niej własną płytę. Maciora uzyskał 8 tyś zł, które pozwoliło na wypalenie 2 tysięcy płyt oraz wydrukowanie plakatów i ulotek promocyjnych.

Warunkiem do uzyskania tego typu dotacji jest obok dobrego biznes planu zagwarantowanie, że firma, którą się w ten sposób utworzy będzie działała przez minimum dwa lata. Wiąże się z systematycznym odprowadzaniem składek na ZUS i innymi opłatami co należy przewidzieć i ująć w biznes planie. Kolejną możliwością, którą oferują Urzędy pracy jest refundacja 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, poniesionych w związku zakładaniem firmy (do wysokości 2.269,90 złotych - styczeń 2005). Szczegółowych informacji udzielają Urzędy Pracy na stronie http://www.praca.gov.pl

Jeżeli firma już istnieje, ale potrzebuje wsparcia na dalszy rozwój, czyli np. zakup nowego sprzętu albo opłacenie ZUSu można ubiegać się o fundusze unijne. Maksymalna kwota dotacji na dofinansowanie inwestycji, wynajem lokalu wynosi 20.000 złotych. Środki te przyznawane są w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w działaniach: 2.5. Promocja przedsiębiorczości i 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa. Szczegóły na stronie http://www.zporr.gov.pl
 
Jeżeli firma chce zwiększyć swoją konkurencyjność można skorzystać z funduszy unijnych oferowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie: 2.3. Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

Polecam wszystkim zainteresowanych pozyskaniem dotacji odwiedzenie instytucji, które są odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków. Uzyskane tam informacje pozwolą przygotować wniosek aplikacyjny w sposób potencjalnie spełniający wymagania komisji oceny projektów. Oczywiście pozytywna ocena projektu zależy od tego czy wniosek spełni wszystkie wymagania formalne (to zależy od was) i czy uzyska odpowiednią ilość punktów podczas oceny merytorycznej (to zależy od osób oceniających). Może się też zdarzyć tak, że wniosek odpadnie już podczas tej pierwszej oceny, nie należy się wtedy zrażać, ale próbować dalej, aż do skutku.

Przedsiębiorcy bądź bezrobotni powinni pamiętać, że na rynku istnieją instytucje, które nieodpłatnie świadczą usługi doradcze pomagając we wstępnym rozpoznaniu możliwości związanych z pozyskaniem dotacji – warto skorzystać z takiego doradztwa będąc przy tym bardzo dociekliwym. Powodzenia!