Lipiec, sierpień to miesiące wakacyjne, słoneczne, leniwe. Nie w naszej redakcji. Magazyn Purpose właśnie w lipcu rozpoczyna "ekspansję" na kulturalny rynek Europy. "Purpose for Europe" to europejskie wydanie magazynu Purpose - przedsiębiorczość w kulturze.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane i zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego w Polsce przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu ma na celu rozwój czasopisma kulturalnego o zasięgu europejskim, dostępnego w Internecie, nastawionego na krzewienie i promocję kultury i przedsiębiorczości w kulturze. Ważnym zadaniem magazynu Purpose jest uwrażliwienie odbiorców na osiągnięcia kultur krajów europejskich w tym Polski oraz promocja młodych utalentowanych i przedsiębiorczych twórców.

Utworzenie anglojęzycznego wydania Purpose jest kolejnym krokiem mającym na celu rozwój przedsięwzięcia edukacyjno-doradczego jakim jest magazyn. W 2006 roku Purpose skupia ponad 1000 stałych prenumeratorów, co miesiąc magazyn czyta ponad 3000 osób.

W ramach projektu powstaną 4 wydania magazynu Purpose przedsiębiorczość w kulturze wzbogaconego o dodatek anglojęzyczny „Purpose for Europe” w którym znajdą się tłumaczone na język angielski materiały opublikowane w Purpose. W Purpose for Europe będą również publikowane wywiady i artykuły z ludźmi kultury mieszkającymi i pracującymi w Europie. Materiały te będą tłumaczone na język polski i publikowane w Purpose. Powstanie, zatem spójna i dostępna dla wszystkich publikacja prezentująca polskie i europejskie dokonania na polu kultury i przedsiębiorczości w kulturze.

Każdy wydanie Purpose przedsiębiorczość w kulturze oraz dodatku Purpose for Europe będzie zawierało 10 działów prezentujących osiągnięcia z obszaru kultury i przedsiębiorczości w kulturze z Polski i Europy. Artykuły wywiady, warsztaty, prezentacje będą opatrzone zdjęciami, ilustracjami tak, aby przekaz był atrakcyjny, nowoczesny oraz o jak najwyższej jakości merytorycznej. Struktura Purpose pozwala na aktywne włączenie poprzez forum internetowe czytelników do dyskusji związanej z poruszanymi tematami. W ramach realizowanego przedsięwzięcia na forum będzie moderowana dyskusja również w języku angielskim.

To jednak nie wszystko już w roku 2007 magazyn Purpose przedsiębiorczość w kulturze uruchomi swoje redakcje w krajach grupy wyszehradzkiej. W każdym z tych krajów powstanie licencjonowany Purpose przedsiębiorczość w kulturze. Zachęcamy tym samym wszystkich przedsiębiorczych w kulturze działających w krajach grupy wyszehradzkiej do kontaktu z redakcją.

Życzymy miłej lektury i powodzenia w realizacji przedsięwzięć na kulturalnym rynku Europy!