W jaki sposób młode osoby z głową pełną pasji i pomysłów mogą realizować to o czym marzą? Czy Unia Europejska ma alternatywę dla osób nie mających pomysłu na wykorzystanie wolnego czasu pozaszkolnego? Zapytaliśmy o to Karolinę Rutkowską - Specjalistkę ds. Promocji i Informacji Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu".

Proszę powiedzieć, czym jest program „Młodzież w działaniu”? Jak długo jest realizowany w Polsce i jakie jest zainteresowanie nim? Kto może z tego programu korzystać?

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który wspiera i dofinansowuje projekty młodzieży realizowane w czasie wolnym od nauki, czyli jest to program wspierający edukację pozaformalną. Został zaplanowany na lata 2007–2013, ale istniał już wcześniej. W grudniu 2006 zakończyła się jego poprzednia, siedmioletnia edycja – program MŁODZIEŻ, który bazował na doświadczeniach innych programów „Młodzież dla Europy” i „Wolontariat Europejski”. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to jest ono bardzo duże. W roku 2006 zostały dofinansowane 1292 projekty, wzięło w nich udział 13 750 osób – są to dane z 1 stycznia 2007 r. Program adresowany jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 13–30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą.

Akcja 1. to „Młodzież dla Europy”. W ramach tej Akcji młodzi ludzie mogą realizować projekty wymiany młodzieżowej. Na czym to polega?

Wymiana, mówiąc ogólnie, polega na spotkaniu dwóch, trzech bądź kilku grup młodzieży z różnych krajów zainteresowanych tym samym tematem. Oczywiście z młodzieżą z zagranicy można się spotkać w ramach wymiany szkolnej, ale takie wymiany dofinansowują inne programy. Wymianę z Akcji 1. wyróżnia między innymi to, że musi się ona odbywać poza zajęciami, dotyczyć zainteresowań młodzieży, być związana z priorytetami programu i wreszcie nie wymaga udziału całej klasy - wystarczy 8 chętnych osób z Polski i 8 z zagranicy, by zorganizować dwustronną  wymianę. I najważniejsza rzecz - taką wymianę młodzież musi zorganizować samodzielnie według własnego pomysłu!

Ile osób skorzystało z takiej wymiany i jakie kraje cieszą się największą popularnością wśród młodzieży?

W poprzedniej edycji programu, w ciągu siedmiu lat,  odbyło się aż 1430 wymian młodzieżowych. Jeżeli przemnożymy je przez najmniejszą wymaganą liczbę uczestników, czyli 16, otrzymujemy niemałą liczbę -- około 23 tysięcy osób. Pamiętajmy, że zazwyczaj uczestników jest więcej. Najczęściej organizowane są wymiany z Niemcami, Litwą i z Włochami.

Akcja 3. wspiera współpracę z sąsiadującymi krajami partnerskimi Unii Europejskiej. Zasady i cele są podobne, jak w Akcji 1. Czym się zatem różnią?

Grupą partnerską. W Akcji 1. grupa partnerska musi pochodzić z kraju programu (kraje UE, kraje EFTA i Turcja), w Akcji 3. może to być młodzież np. z Azerbejdżanu, Gruzji czy Albanii, czyli z kraju partnerskiego. Poza tym zorganizowanie wymiany czy szkolenia w tej Akcji to nieco większe wyzwanie organizacyjne niż projekty w Akcji 1.1. czy Akcji 4.3. Młodzież z Polski, która zechce zorganizować taki projekt będzie odpowiedzialna za całe dofinansowanie, które musi rozdzielić między wszystkich partnerów według określonych zasad. Dodatkowo w krajach partnerskich nie ma Narodowych Agencji odpowiedzialnych za program „Młodzież w działaniu”, więc grupom z tamtych państw jest trudniej zdobyć informacje i pomoc.

Która Akcja cieszy się większym zainteresowaniem?

Obie - zarówno Akcja 1., jak i Akcja 3. - cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Grupy młodzieży, które zakończyły projekt w Akcji 1. często składają wnioski do Akcji 3.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania i na co konkretnie można takie dofinansowanie otrzymać?

Każda Akcja ma swoje własne zasady finansowania. Akcja 1.1 - „Wymiana młodzieży” i Akcja 4.3 - „Szkolenia i tworzenie sieci” to Akcje, w których obowiązują stawki ryczałtowe. Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od liczby uczestników i rodzaju projektu. W Akcji 1.2 -  „Inicjatywy młodzieżowe” można ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie w wysokości 6000 euro na projekt bez partnera zagranicznego, a z partnerem zagranicznym do 8 000 euro. W Akcji 1.3 -  „Młodzież w demokracji” dofinansowanie może wynieść nawet 25 000 euro, a w Akcji 5.1 „Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową” -- do 50 000 euro.

Czy mają Państwo jakieś wskazówki dla beneficjentów?

Prosimy dokładnie czytać Przewodnik po programie „Młodzież w działaniu”, tam są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przygotowania wniosku. Polecamy też naszą stronę internetową (http://www.mlodziez.org.pl), na której zamieszczamy najciekawsze projekty oraz nasze publikacje, dostępne w wersji elektronicznej. Grupom planującym wymianę radzimy zadbać o solidne partnerstwo w projekcie.
 
Jaki jest najbliższy termin składania wniosków? I o czym należy pamiętać, kiedy zaczyna się wypełniać wniosek o dotację?

Najbliższy termin składania wniosku to 1 lutego 2008 r. Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu wszystkich rubryk znajdujących się we wniosku.

Czy jeżeli złożony projekt zostanie odrzucony, jest możliwość składania go ponownie? Czy beneficjent otrzymuje wskazówki, jak taki wniosek poprawić? Czy realizują Państwo szkolenia z tego zakresu?

Tak, oczywiście. Dlatego między innymi w ciągu roku obowiązuje 5 terminów składania wniosków. Osoby, których wnioski zostały odrzucone otrzymują informację, gdzie popełniły błędy. Poprawiony wniosek może zostać przysłany w kolejnym terminie. Co jakiś czas w różnych miastach Polski organizujemy spotkania informacyjne, na których uczestnicy mogą spotkać się z pracownikami Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Jednym ze stałych punktów takich spotkań jest zapoznanie obecnych z formularzem wniosku oraz praca nad jego poszczególnymi częściami, np. częścią dotyczącą budżetu. Formularz jest przygotowany z myślą o młodzieży, więc po przeczytaniu przewodnika młodzież nie powinna mieć problemów z jego wypełnieniem. W razie wątpliwości zawsze można zadzwonić lub napisać e-mail. Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” często organizuje również szkolenia z zakresu priorytetów programu, planowania projektu czy partnerstw. Każde takie szkolenie ogłaszane jest na naszej stronie w dziale ‘Zaproszenia’ i w cotygodniowym elektronicznym newsletterze.
Życzymy wszystkim powodzenia w tworzeniu projektów!