Wraz z technologicznym rozwojem aglomeracji wiejskich czasy, kiedy praca w nich kojarzyła się głównie z takimi zawodami, jak rolnik czy leśnik, odeszły w niepamięć. Co więcej, coraz częściej potencjał tych regionów i możliwości własnego rozwoju dostrzegają nie tylko osoby stale je zamieszkujące, ale również mieszkańcy miast, którzy z wsią chcą związać swoją ścieżkę zawodową.

Wejście Polski do Unii Europejskiej i duże zacofanie technologiczno-społeczne polskiej wsi w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi sprawiło, że właśnie wieś stała się oczkiem w głowie decydentów. Liczne programy pomocowe były i są skierowane na niwelację różnic w technologiach (dostęp do Internetu, komputeryzacja wsi) oraz obszarach społecznych (edukacja, dokształcanie dorosłych, tworzenie nowych miejsc pracy, kultywowanie tradycji). Wejście w erę gospodarki opartej na wiedzy w dobie społeczeństwa informacyjnego wiąże się także z większym naciskiem kładzionym na wspieranie możliwości rozwoju i tworzenie nowych miejsc pracy na wsiach. Rozwój ma być przy tym związany z pracą umysłową, twórczością, wyobraźnią czy w końcu umiejętnościami społecznymi i emocjonalnymi.

Polska wieś jest dziś szansą na różne działania związane z twórczością artystyczną. Ostatnie lata pozwoliły na intensywny rozwój przedsiębiorczości. Powstały liczne ośrodki koncentrujące się na jej wspieraniu i promowaniu, a także poszukiwaniu alternatywnych źródeł utrzymania dla mieszkańców regionów rolniczych. W ten sposób otrzymują oni z jednej strony wsparcie w reaktywowaniu i podejmowaniu działalności rzemieślniczej opartej na miejscowych tradycjach, a z drugiej — pomoc w poszukiwaniu rynków zbytu dla swoich wyrobów.

Pojawiło się też wiele ciekawych inicjatyw, takich jak np. projekt wiosek tematycznych. Ma on na celu wsparcie działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, a realizowany jest głównie poprzez badanie, w czym może specjalizować się dana wieś i szkolenie mieszkańców w zakresie rozwoju produktu. Pozwala to nie tylko rozwijać przedsiębiorczość oraz społecznie i zawodowo aktywizować mieszkańców, ale jest to także element promocji i reklamy zarówno produktów, jak i całego regionu. Wieś biorąca udział w takim projekcie postrzegana jest jako unikatowy produkt turystyczny. Rozwój jej oferty powoduje wzrost zainteresowania, a to z kolei sprawia, że pojawia się potrzeba rozwijania infrastruktury okołoturystycznej i rośnie popyt na produkcję rzemieślniczą i organizację imprez kulturalnych.

Wieś stwarza obecnie bardzo dogodne warunki do rozwijania każdego rodzaju przedsiębiorczości związanej z twórczością artystyczną. Zalety mieszkania poza miastem połączone z łatwym dostępem do Internetu, a także dobrze rozwinięta sieć sprzedaży telefonicznej i internetowej sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na tego typu działalność i przeprowadzkę na wieś. Miejsce zamieszkania przestaje bowiem mieć znaczenie dzięki szerokim możliwościom promocji i reklamy, a także systemowi dostaw pocztowych czy kurierskich, który działa nie tylko w miastach.

Z kolei coraz powszechniejszy dostęp do Internetu i atrakcyjna oferta usług informatycznych sprawia, że dzisiaj każdy może stworzyć e-sklep, za którego pośrednictwem będzie sprzedawał swoje produkty. Może też skorzystać z szerokiej oferty internetowych sklepów-galerii promujących rękodzielnictwo artystyczne i jednocześnie pośredniczących w sprzedaży. Internet daje duże możliwości zyskania klientów dla swoich wyrobów także tym, którzy wcześniej tworzyli tylko w ramach hobby, znanego jedynie nielicznej grupie znajomych czy przyjaciół.

Ceramika, biżuteria, rzeźba, obrazy czy ubrania — każdy może spełniać się w tym, co go fascynuje, jednak najważniejszy jest talent i zapał do pracy. Co więcej, na wszelkiego rodzaju działania rozwijające przedsiębiorczość na obszarach wiejskich można uzyskać wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (pomoc finansowa przyznawana w formie refundacji stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych). Wielkość dotacji zależy od liczby osób zatrudnianych w mikroprzedsiębiorstwie, ale obejmuje też biznesplany, które przewidują utworzenie już od 1 do 2 miejsc pracy. Co jednak najważniejsze, dotacje przyznawane są na inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw, które działają m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych  oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. W przypadku tych programów mieszkanie na terenach wiejskich jest zdecydowanym atutem.