Przykładem jest realizowany przez naszą redakcję projekt AgroArte, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. AgroArte w Łowiczu był pierwszym z cyklu projektów mających na celu wzmocnienie sektora kreatywnego województwa łódzkiego, w tym przypadku w obszarze twórczości ludowej i turystyki kulturowej.

Ogromne zainteresowanie realizowanym projektem ze strony twórców, a także ich potencjalnych kooperantów, było podstawą do przygotowania kolejnych edycji projektu w innych powiatach regionu łódzkiego. W trakcie oceny merytorycznej znajdują się projekty dla powiatu łęczyckiego i opoczyńskiego, których organizacje lokalne z myślą o swoich mieszkańcach zgłosiły potrzebę realizacji przedsięwzięcia. Projekt AgroArte stał się więc inspiracją do działania dla społeczności lokalnych, które wspólnie z „Purpose” dążą do zachowania tradycji oraz nadania jej funkcji produktu lub usługi atrakcyjnych dla współczesnego turysty, klienta. AgroArte nie jest jednak pośrednikiem w ich sprzedaży. Działania informacyjne i promocyjne oraz szkolenia mają pomóc w zawodowym aktywizowaniu osób z umiejętnościami twórczymi. Projekt ma otworzyć im nowe drzwi, pokazać nieznane dotąd możliwości dotarcia do klienta, promocji produktów, a nawet ukierunkować na nowe możliwości twórczej samozarealizacji, pozwalającej na przygotowanie nowatorskich wzorów produktów i usług.

AgroArte to jednak dopiero wstęp do działań ukierunkowanych na rozwój sektora kreatywnego w regionie łódzkim. „Purpose” jest inicjatorem projektu pt. „Kreatywny szlak województwa łódzkiego”, który będzie łączył doświadczenia i wyniki wszystkich edycji AgroArte. Ponadto zostanie wzbogacony o nowe działania, w tym badanie potencjału kreatywnego województwa łódzkiego, szkolenia, publikacje oraz najważniejsze -- platformę internetową, która pomoże klientom wyszukiwać kreatywne atrakcje województwa łódzkiego i z nich korzystać. „Kreatywny szlak województwa łódzkiego” został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego. Projekt będzie też mocno wspierany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, co umożliwi jego realizację na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Działania realizowane przez naszą redakcję w bieżącym roku (2009) wpisują się w założenia i spełniają cele ustanowionego prze Komisję Europejską Roku Kreatywności i Innowacji 2009. Magazyn „Purpose” został objęty jego patronatem, a pierwsza edycja projektu AgroArte została zgłoszona przez redakcję do udziału w prestiżowym konkursie Dobre Praktyki EFS, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu pozwoliła na nawiązanie wielu interesujących kontaktów przez twórców, animatorów i menadżerów kultury, a także firmy i producentów. Liczymy na to, że może nie od razu, ale w niedługim czasie kontakty te będą owocować realizacją ciekawych i potrzebnych przedsięwzięć.