pppppppppppppppppppp


1-2 Wanda Bogusz
3-4 Stefania Borkowska
5-6 Alicja Brzozowska
7-8 Genowefa Madanowska
9-10 Magdalena Jachimek
11-12 Teresa Kaczor
13-14 Małgorzata Kosiorek
15-16 Janina Kuczek
17-18 Leokadia Łacheta
19-20 Genowefa Miazek
21-22 Małgorzata Jabłońska
23-24 Marianna Madanowska
25-26 Marianna Pawłowska
27-28 Marianna Pietrzak
29-30 Beata Rokicka
31-32 Wanda Teleman
33-34 Teresa Jabłońska
35-36 Agnieszka Zabost

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały związne z projektem "Agroarte - promocja aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - twórczość ludowa i rzemiosło artystyczne - edycja 1".

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p