larr

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo na udzielanie dotacji osobom chcącym założyć własną firmę?

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego blisko od 16 lat realizuje projekty mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim. Zarówno w tym okresie programowania, jak i w poprzednim, w latach 2004–2006, realizowaliśmy projekty skierowane do osób, które zamierzały utworzyć własne firmy. Dlaczego to robimy? Ponieważ wychodzimy z założenia, że to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) kształtują potencjał gospodarczy regionu. To dzięki nim ludzie zyskują pracę. Jak Państwo doskonale wiedzą, nie tylko w Polsce, nie tylko w województwie łódzkim, ale i w Unii Europejskiej to sektor MŚP odpowiada za kreowanie znacznej części krajowego dochodu brutto.
Jesteśmy instytucją, która od wielu lat realizuje projekty oparte na funduszach unijnych. Zdecydowaliśmy, że będzie to kolejny projekt, który pomoże otwierać nowe firmy. Pomoże osobom kreatywnym, przedsiębiorczym, które z powodu bardzo dużej innowacyjności projektu, który zamierzają realizować, miałyby duże problemy z uzyskaniem środków finansowych na inwestycje przewidziane w jego ramach. Do tych osób postanowiliśmy wyciągnąć rękę. Trzy firmy, które powstają w ramach naszych projektów  [produkcja dźwięków, produkcja biżuterii, konserwacja zabytków — przyp. red.] pokazują, że wsparcie otrzymały bardzo różne projekty. Mnie osobiście bardzo cieszy, że duża część z nich to projekty innowacyjne i kreatywne.

A czym jest kreatywność? Jest pewną formą innowacji. A z kolei innowacja jest jednym z głównych haseł Unii Europejskiej, które przyświecają rozwojowi przedsiębiorczości. Dlatego właśnie staramy się pomagać.

Proszę zatem opowiedzieć o tym programie, który Państwo realizują w tej chwili.


Działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest skierowany do osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. W ramach tego działania można uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze. Polega ono na tym, że uczestnicy projektu przez określoną liczbę godzin (w naszym przypadku jest to 60–70 godzin lekcyjnych) uczestniczą w programie szkoleniowym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej. W jego trakcie staramy się wskazywać im wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia osoby, która prowadzi firmę. Z innej strony wsparcie polega na tym, że osoba, która skończy ten blok szkoleniowo-doradczy może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 40 tys. zł.
Poza dofinansowaniem, które jest przekazywane w formie bezzwrotnej dotacji, można uzyskać również wsparcie pomostowe. Polega ono na tym, że każdego miesiąca otrzymuje się 1100 zł na opłaty związane z bieżącym prowadzeniem firmy.
Jeżeli chodzi o Działanie 6.2, to jest ono najlepszą opcją dla osób, które nie spełniają warunków podobnych programów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, w których można uzyskać wsparcie w wysokości około połowy tych środków. Jest to jednak działanie bardzo ciekawe dla osób, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, bo jest to wymóg formalny. W naszym przypadku działanie skierowane jest nie tylko do osób bezrobotnych, ale też tych, które są zatrudnione, studiują, wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Do trzech projektów realizowanych przez ŁARR wpłynęło aż 1500 zgłoszeń od osób, które zdecydowały się startować w procesie rekrutacyjnym. Proszę pamiętać, że jest to zaledwie część z osób, które kontaktowały się z nami z prośbą o udzielenie informacji na temat tego programu. Mogę powiedzieć, że tylko w marcu stronę internetową agencji odwiedziło 20 tys. osób, co pokazuje skalę zainteresowania tym projektem. Aby otrzymać środki, trzeba napisać bardzo dobry wniosek, bardzo dobry biznesplan. Pani Dorota, Pan Cezary i Pan Michał właśnie to zrobili. Było to zadanie na pewno niełatwe. Pokonanie 40 innych kontrkandydatów, którzy występowali w walce o 1. miejsce, jest naprawdę wielkim sukcesem, a ja mogę Państwu jedynie pogratulować i życzyć powodzenia w biznesie.

W jaki sposób była dokonywana selekcja osób biorących udział w projekcie?

Procedura rekrutacyjna została ustalona w konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy i składała się z dwóch etapów. W pierwszym komisja oceny projektów oceniała wnioski złożone przez beneficjentów. Ocena odbywała się w oparciu o jawne kryteria przedstawione w karcie oceny merytorycznej. Jeżeli chodzi o drugi etap, to zaproszeni do niego zostali wszyscy, którzy osiągnęli minimum 60 na 100 punktów. Z tymi osobami zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, podczas których weryfikowana była wartość biznesowa planowanego przedsięwzięcia. Podczas tych rozmów osoby, które aplikowały o wsparcie, musiały przekonać członków komisji kwalifikacyjnej do tego, że ich projekt został gruntownie przemyślany i że osoby te przeanalizowały aktualną konkurencję lub przemyślały działania marketingowe.
Po rozmowie kwalifikacyjnej została wyłoniona grupa 20 beneficjentów, którzy w ramach projektów realizowanych przez ŁARR otrzymali wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe. Poza tą dwudziesta wyłoniona została również lista rezerwowa, na wypadek gdyby ktoś z wybranych osób zrezygnował lub nie spełnił wymogów formalnych.

Kto wchodził w skład komisji? Czy byli to menadżerowie, psycholodzy itp.?

Początkowo zakładaliśmy udział psychologa w komisji kwalifikacyjnej, jednak z racji bardzo dużej liczby zgłoszeń musieliśmy z tego pomysłu zrezygnować. W pierwszym etapie była bowiem oceniana przede wszystkim wartość merytoryczna projektu. Psycholog miałby prawdopodobnie z tą oceną duży problem. Oceny projektów dokonywali doświadczeni specjaliści zajmujący się tematyką inwestycji w przedsiębiorstwach.

A jak wygląda sytuacja z otrzymaniem dotacji?


Osoby, które brały udział w naszych programach określały na początku we wniosku sumę alokacji, jaka by ich interesowała. Jest ona jednak bardzo często modyfikowana i urealniana pod wpływem wiedzy wyniesionej ze szkoleń czy realnych wyliczeń pod konkretną firmę. Krótko mówiąc, dość często mieliśmy do czynienia z sytuacją, że osoby dążyły do tego, aby tych pieniędzy otrzymać  jak najwięcej, co nie zawsze szło w parze z jakością projektu. Koncepcja biznesowa była weryfikowana w trakcie budowania biznesplanu. Założyliśmy, że wsparcie pomostowe w wersji podstawowej otrzyma 20 osób, czyli wszyscy uczestnicy każdego z projektów realizowanych przez nas. Z kolei ograniczyliśmy liczbę osób, które będą otrzymywać wsparcie przedłużone, czyli to, które będzie odbywać się między 6. a 12. miesiącem funkcjonowania danej firmy. Ma bowiem ono trafiać wyłącznie do osób, które mają pewne problemy w początkowym okresie prowadzenia firmy.

Czy były osoby, które zrezygnowały na etapie podpisywania umów o dotację?


Dotychczas mieliśmy do czynienia wyłącznie z jednym takim przypadkiem. Osoba, która zamierzała zrealizować pomysł na biznes, zdecydowała, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz znaczny zakres formalności, które muszą zostać dopełnione podczas realizowanego projektu, jest zbyt dużym obciążeniem. Na jej miejsce w projekcie przyjęta została osoba z listy rezerwowej projektu.

Przygotowali Państwo kolejne projekty i na pewno planują następne. Kiedy ruszą i kto już może szykować się do udziału w nich?

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego złożyła dwa kolejne projekty. W chwili obecnej trwa proces ich oceny. O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco. Dodatkowo polecam śledzenie strony internetowej ŁARR (http://www.larr.lodz.pl), na której znajdą Państwo wszystkie informacje na temat aktualnie realizowanych projektów.