"Polska jest krajem ludzi życzliwych i gościnnych, którzy lubią i cenią własne tradycje, na przykład hucznego obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a w niektórych rejonach wiejskich starannie kultywują swój folklor, lecz są jednocześnie otwarci na nowość i inność" - czytamy na stronach internetowych poland-tourism.pl portalu redagowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Mieszkańcy wsi, rolnicy i nie rolnicy zaczynają dostrzegać możliwości, jakie powstały przed nimi po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. Wykorzystują swoje umiejętności nie tylko te, związane bezpośrednio z uprawą roli, ale i te przekazywane z dziada pradziada,  umiejętności związane ze sztuką ludową, rękodzielnictwem. Dziedzictwo kulturowe to kapitał, który jest jak najbardziej przeliczalny na pieniądze. Trudno jest co prawda wycenić kulturę, ale coraz więcej osób radzi sobie i z tym problemem, traktując ją jako wysokiej jakości produkt, udostępniany po przystępnej cenie. Promocja działań regionalnych, ale również bezpośrednie dofinansowanie przedsiębiorczości w regionach za pomocą środków z różnego rodzaju programów pomocowych, konkursów grantowych, wpływa pozytywnie na rozwój ważnego sektora polskiej gospodarki, jakim jest turystyka kulturowa oraz połączona z nią ściśle agroturystyka. Turystyka kulturowa to rynek, który zagospodarowują obok wielkich miast dysponujących odpowiednią infrastrukturą (np. historyczną), również małe miasteczka i wsie. Agroturystyka, to domena przede wszystkim wsi, gdzie tego typu działalność zaczyna być bardzo popularna. Potencjał kulturalnej wsi nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany, ale odpowiednio animowany przez władze regionalne może generować znaczną ilość dobrze opłacanych miejsc pracy, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia na terenach szczególnie nim zagrożonych.

W zaakceptowanej przez Radę Ministrów, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Strategii rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006 oraz Rządowym programie wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006” czytamy, iż jednym z celów pośrednich  przygotowanego planu działania jest aktywizacja mieszkańców wsi i podnoszenie jakości życia na wsi, szczególnie na terenach pozbawionych dobrych warunków do rozwoju rolnictwa i wokół obszarów chronionych oraz wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska cywilizacyjnego i przyrodniczego w edukacji, a szczególnie w wychowaniu młodzieży.

Są więc i chęci (programy rządowe) i środki (fundusze strukturalne). Działalność, agroturystyczna w ramach, której można realizować wszelkiego typu przedsięwzięcia kulturalne zyskuje akceptację i uznanie nie tylko turystów z Polski, ale również, a może przede wszystkim z zagranicy. Wszyscy zainteresowani, mogą więc rozwijać swój pomysł na biznes bez obaw, że popyt „na wieś” zmaleje. Wszelkie prognozy mówią, iż popyt na tego typu usługi będzie rósł pod warunkiem jednak, iż będą spełnione oczekiwania wymagających klientów, dotyczące bardzo dobrze przygotowanej infrastruktury ciekawego i urozmaiconego programu. Nie wystarczy więc, zapewnienie przejażdżek konnych, czy spacerów na świeżym powietrzu, należy proponować wypoczynek bardziej wyrafinowany. W tym obszarze dużo możliwości dostarczają działania kulturalne, takie jak np. plener malarski, wyplatanie koszyków, garncarstwo, hafciarstwo i inne. Stworzenie tego typu oferty nie jest proste i tanie, ale na tego typu przedsięwzięcia pieniądze są. Według informacji opublikowanych przez Agrobiznes, - do oddziałów regionalnych agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wpłynęło ponad 2 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji agroturystycznych. A to oznacza, że jeszcze ponad połowa środków jest do zagospodarowania. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" i działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” nowopowstające i modernizowane gospodarstwa agroturystyczne mogą liczyć na zwrot połowy poniesionych kosztów, ale nie przekraczających 100 tys. zł.
Więcej informacji na temat możliwości finansowania działalności agroturystycznej znaduje się na stronie http://www.arimr.gov.pl. Informacje na temat ciekawych przedsięwzięć biznesowych z obszaru agroturystyki i turystyki kulturowej znaleźć można na stronach internetowych http://www.e-agroturystyka.pl, czy w wcześniej wspomnianym portalu http://www.poland-tourism.pl/

Biznes na wsi to nie tylko agroturystyka, czy turystyka kulturowa, to również produkt regionalny wykonywany w oparciu o tradycyjne metody i receptury. Ciekawym przykładem łączącym regionalne tradycje, nowoczesność i biznes jest CERAMIQUE POLSKA jedna z najstarszych fabryk w Polsce produkujących donice z naturalnej gliny.


Fabryka mieści się w Łysej Górze, pomiędzy Karkowem i Tarnowem. Złoża, z których korzystają miejscowi ceramicy, pamiętają Europę pokrytą lodem, a to najlepsza gwarancja jakości wykorzystywanego surowca. Fabryka, a właściwie manufaktura, to jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie donice gliniane wciąż zdobione są wszystkimi możliwymi technikami. Reliefy, dekory, kalki, malowanie, przecierana angoba, szkliwa przecierane żelazem, szkliwa transparentne, szkliwienie z efektem krakli, wiedza o części tych technik jest już naprawdę rzadkością. – mówi Pani Katarzyna Nowakowska będąca członkiem dwuosobowego zespołu dbającego o kreację w Ceramique Polska.  Drugą Panią jest Anna Stępkowska, razem pracują nad nowymi wzorami przez cały rok, ale wprowadzają je w formie kolekcji w wiosennym katalogu. W tym roku wory zdobień nawiązują do tradycji polskiej sztuki ludowej w odpowiedzi na modową fascynację stylem etno. Folklor na donicach ma kształt dość uniwersalnych motywów roślinnych, w których to kolor decyduje o łatwo wyczuwalnej swojskości.

Przedsiębiorczość w kulturze nie musi zatem ograniczać się tylko i wyłącznie do dużych aglomeracji miejskich. Wręcz przeciwnie, bogactwo kultury regionów umożliwia rozwój biznesu na wsi w oparciu o dziedzictwo kulturowe czy folklor. Co więcej tego typu działalność może stać się alternatywą dla działalności typowo rolniczej bo przecież sezon na kulturę trwa cały rok.