Izabela Staniszewski,
Prezez Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

O tym, co mają ze sobą wspólnego sport, kultura i Skandynawia, rozmawiamy z Prezes Polskiej Fundacji Sportu i Kultury - Izabelą Staniszewski

Sport i kultura – na pierwszy rzut oka dwa odległe od siebie zagadnienia. Dlaczego zdecydowała się Pani na stworzenie fundacji o właśnie takim profilu?


Misją Polskiej Fundacji Sportu i Kultury jest integracja dla edukacji. We wszystkich projektach Fundacji staramy się łączyć kulturę i sport, biznes i edukację. Z otaczającego nas biznesu czerpiemy przykłady, które mogą edukować, a kultura to płaszczyzna wymiany różnorodnych doświadczeń i wzajemnego czerpania inspiracji. Biznes, czyli przedsiębiorczość, to edukacja w praktyce, to działanie. Kultura i sport to środowisko, w którym działamy, to język i zasady.

Do kogo przede wszystkim skierowane są działania Polskiej Fundacji Sportu i Kultury?

Naszym głównym beneficjentem jest młodzież i dzieci, które pobudzamy do działania, samodzielności i odpowiedzialności. Inicjujemy i zachęcamy do akcji, pokazujemy możliwości, inspirujemy. Włączamy się również w biznesowe i kulturalne projekty skierowane do dorosłych odbiorców. Naszą ideą jest łączenie różnych grup środowiskowych, wiekowych, o różnych statusach w celu wspólnego działania i osiągania zamierzonych celów. Przykład idzie z góry – grono naszych ambasadorów, na stałe współpracujących z Fundacją, chętnie angażuje się w projekty i akcje zmierzające do aktywizowania najmłodszych.

Wśród projektów realizowanych przez Fundację można zauważyć dużo akcentów nordyckich. Dotyczą one skandynawskiej kultury, edukacji, a nawet biznesu. Skąd fascynacja tym właśnie rejonem świata?

Skandynawia od lat jest źródłem inspiracji, wywiera ogromny wpływ na współczesny świat, na kulturę i styl życia. Północne kraje mogą pochwalić się przepięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, ale też wieloma gospodarczymi potęgami, markami szeroko rozpoznawalnymi na świecie. Nas w północnych krajach fascynuje dbałość o otaczające środowisko, życie w przyjaźni i poszanowaniu tradycji, pracowitość, działanie w grupie i skromność.

To także współczesna kultura, kino, muzyka czy obecnie tak popularna w Polsce literatura skandynawska. Sposób traktowania dzieci, szanowanie starszych ludzi i niepełnosprawnych oraz troska o nich, aktywność na świeżym powietrzu w każdych warunkach i hartowanie dzieci od małego w myśl zasady, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania – to są powody, dla których w Fundacji jesteśmy Skandynawami z wyboru. Większość z nas w bogactwie tych inspiracji znalazła coś dla siebie.


Niesamowite zdjęcia ze skandynawskich podróży, foto: Elżbieta Dzikowska i Izabela Staniszewski, Polska Fundacja Sportu i Kultury
 

Akcje podejmowane przez Fundację są bardzo różnorodne i mają miejsce w rozmaitych zakątkach Polski, ale też za granicą. W jaki sposób rodzą się te projekty? Skąd biorą się pomysły?


Nie dokonujemy z wyprzedzeniem wyboru miejsca naszych działań. My reagujemy na potrzeby. Jesteśmy otwarci na lokalne inicjatywy i pomysły z jednej strony, a z drugiej sami generujemy takie działania, aby te inicjatywy mogły się ziścić. I czy to będą Suwałki, czy Warszawa, znaczenie ma tylko to, gdzie są ludzie – chętni i gotowi do działania. Lokalizacja i odległości nie mają znaczenia. To lokalna potrzeba działania jest ważna. Działamy w myśl zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie. Naszym zadaniem jest tylko inicjowanie i aktywowanie ogromnych możliwości, jakie są w każdym miejscu. To ludzie się do nas zgłaszają. My się staramy być tylko mentorem, prowadzącym i wspierającym partnerem.

Proszę opowiedzieć o najbardziej aktualnych projektach oraz o tych, z których Pani osobiście jest najbardziej dumna.

Obecnie pracujemy nad Forum Młodzieży – dużym projektem, którego kulminacja będzie miała miejsce 28 września br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Weźmie w nim udział 2800 osób, w tym młodzież z 10 województw. Dlaczego? Uważam, że potrzebny jest głos młodzieży w procesie tworzenia zasad dla przyszłości. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Z nami o nas”, a celem jest odpowiedź na pytanie: „Jak się uczyć?”.
Zaproszona do współpracy młodzież ma za zadanie wypracować w grupach (!) odpowiedzi na pytanie, jak uczyć się bardziej efektywnie, aby osiągać zamierzone cele. Następnie odpowiedzi zostaną rozesłane do wszystkich szkół w Polsce i przedłożone ministerstwom jako inicjacja do i dla dialogu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Innym naszym cyklicznym projektem jest Nordic Cross Point – wydarzenie poświęcone krajom nordyckim i współpracy polsko-skandynawskiej, skupione na tematyce biznesowej, edukacji i kulturze, łączące te sfery w komplementarną całość. Jego głównym celem jest utworzenie ze Szczecina skandynawskich wrót do Polski oraz polskich do Skandynawii. Zapraszamy na naszą stronę internetową (www.sportikultura.org), na której znajdą Państwo więcej informacji o naszych projektach.


Projekt "Forum Młodzieży", foto: Polska Fundacja Sportu i Kultury
 

Na tej stronie można znaleźć informację, że udzielają Państwo także wsparcia firmom, które chcą realizować strategię CSR. Na czym to wsparcie polega?


Z naszych doświadczeń wynika, że tylko ścisłe powiązanie praktyki i teorii, czyli współpraca przedsiębiorczości ze szkolnictwem, umożliwia młodym ludziom praktyczne zrozumienie teorii. W Polsce ważne jest, abyśmy wszyscy zrozumieli, że nasza przyszłość zależy od liczby miejsc pracy, które stworzymy i utrzymamy. To właśnie zadanie dla przedsiębiorców i polityków, wspólnie z edukacją i trzecim sektorem – wypracować modele współpracy.
Społeczna odpowiedzialność to zadanie dla nas wszystkich, a my jako fundacja mamy wspaniałych ludzi i wiele ciekawych projektów, małych i dużych, które czekają na możliwość realizacji. Zapraszamy biznes do współpracy.

Kiedy się czyta Pani notkę biograficzną, można zauważyć, że jest Pani bardzo aktywna także na polu czysto biznesowym i społecznym, a z wykształcenia jest Pani architektem i menadżerem. Jak Pani to wszystko godzi? Czy te aktywności się uzupełniają?

Tak, te aktywności nazywam pasją życia. Jestem z urodzenia pasjonatką życia, ludzi i działania. Od małego było harcerstwo, które mnie ukształtowało, działania w samorządach szkolnych, aktywność sportowa – niestety bez osiągnięć olimpijskich [uśmiech], ale z radością ze wspólnych treningów i wygranych meczów.
Od 25 lat związana jestem z Norwegią, z czego 10 lat spędziłam na studiach architektonicznych i w pracy w Trondheim. Następstwem jest kontynuacja przygody z Norwegią, ale już w Polsce – budowanie fabryk, tworzenie miejsc pracy, uruchamianie produkcji. Działam – byłam i jestem przedsiębiorcą, menadżerem – to jest bardzo realne życie i doświadczenie. Edukuję i wychowuję – równolegle wychowałam 3 fajnych synów. Poznaję i stale się uczę, od zawsze podróżuję i społecznikuję. Działania na rzecz innych mam w sobie, od zawsze, odkąd pamiętam. Jakieś 2 lata temu, wspólnie z dwójką przyjaciół, założyliśmy fundację na rzecz integracji i edukacji poprzez sport i kulturę. Zaczęło się dziać dużo dobrego, ponieważ przyłączyło się do nas wielu wspaniałych ludzi. Dziś myślę, że moim zadaniem jest łączenie ludzi i inicjowanie działań.

Z Izabelą Staniszewski, Prezes Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, rozmawiała Agnieszka Furmańczyk