Opracowanie
Magdalena Kreis, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka


Zdjęcie główne
Marcin Maziej

Strona www: LINK


Szkolenie z audience development było okazją, aby na nowo przyjrzeć się instytucji, którą współtworzymy. Przyjęcie perspektywy odwiedzającego nas widza i odwołanie się do naszych doświadczeń jako widzów innych instytucji sztuki (w tym zdobytych w trakcie wizyty studyjnej w FACT w Liverpoolu) dało nam możliwość weryfikacji tego, jak działamy, jak chcemy być postrzegani i w czym tkwi specyfika Centrum Sztuki WRO.

Punktem kulminacyjnym naszych rozważań był obóz letni. Intensywne warsztaty, wykłady, dyskusje, studia przypadków i liczne burze mózgów skłoniły nas do „wywrócenia” Centrum Sztuki WRO do góry nogami. Do zobrazowania tego procesu użyłyśmy znaku graficznego naszej instytucji. I tak, zielone logo będące kwintesencją WRO na plakatach, publikacjach czy fasadzie naszej siedziby, które zawsze pozostawało nieruchome, przewróciłyśmy kolejno o 90, 180 i 270 stopni, by ostatecznie przywrócić je do pierwotnej pozycji. Poprzerwacane kilka razy logo jest graficznym odwzorowaniem procesu wynikającego z przyjętego przez nas „jakościowego" podejścia do widza. Oznacza, że chcemy się uważnie przyglądać naszej instytucji z różnych perspektyw oraz kwestionować, sprawdzać, iść pod prąd, rezygnować z utartych schematów i zachęcać do poszukiwania nowych rozwiązań, odpowiednich dla nowych widzów i zmieniających się kontekstów współczesności.

Doświadczenia wyniesione ze szkolenia z audience development staraliśmy się wpleść w bieżącą praktykę programową i organizacyjną Centrum Sztuki WRO. Udział w szkoleniu uzmysłowił nam także, jak wiele naszych dotychczasowych, często podejmowanych intuicyjnie, działań jest nastawionych na rozwój widowni. Okazało się, że wystarczy je tylko wzmocnić, odświeżyć lub nieco wyraźniej o nich opowiedzieć. Dla nas samych ważne było także uświadomienie sobie, że zależy nam przede wszystkim na budowaniu jakościowych, długofalowych relacji z widzami.

Część zmian, pomysłów i propozycji udało się wprowadzać do programu WRO na bieżąco. Inne wymagały bardziej strategicznego planowania. Na przykład projektując działania w 2016 roku, wzięliśmy pod uwagę m.in. takie zagadnienia pracy z publicznością, jak badania opinii, gromadzenie i analizę informacji o zachowaniach i preferencjach widzów, włączając je w planowane projekty artystyczne oraz związane z nimi wnioski grantowe.

Jakościowe podejście do naszych odbiorców stało się zatem równorzędnym celem naszej pracy, a nie jedynie dodatkiem do aktywności programowych.


Centrum Sztuki WRO

WRO to pierwsza polska instytucja działająca na przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji.

Realizujemy autorski program wystawienniczy, edukacyjny, badawczy i wydawniczy, eksperymentując z narzędziami i sposobami pracy twórczej i organizatorskiej.

Efektami tych działań są polskie i międzynarodowe projekty wykorzystujące kreatywny potencjał nowych technologii w sferze relacji obrazu, dźwięku i zagadnień ich percepcji – w kontekście sztuki współczesnej, jak i głębszej refleksji kulturowej.

Nasz program kierujemy do szerokiej publiczności, ciekawej nowego języka sztuki.

Centrum Sztuki WRO, w zasadniczej części finansowane ze środków samorządowych i źródeł publicznych, jest niezależną fundacją o statusie organizacji pożytku publicznego.

Dowiedz się więcej: www.wrocenter.pl
fb/WROArtCenter