Opracowanie
Gabriela Kwarta
Koordynator sprzedaży


Zdjęcie NFM
Łukasz Rajchert

Strona: LINK


Narodowe Forum Muzyki i Gateshead


Wyjazd do Sage Gateshead uświadomił nam, jak wiele osiągnęliśmy od momentu otwarcia Narodowego Forum Muzyki (4 września 2015 roku), a także jaki ogrom pracy jeszcze przed nami. Przede wszystkim zachwyciło nas funkcjonowanie tego budynku w przestrzeni publicznej. Dzięki różnorodnym działaniom i przyjaznej przestrzeni istnieje on w świadomości mieszkańców Newcastle nie tylko jako sala koncertowa, ale również jako miejsce towarzyskich spotkań.

Zwróciłyśmy też uwagę na więź łączącą muzyków i pracowników Sage Gateshead z publicznością. Zaimponowała nam oferta edukacyjna przeznaczona dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, tych grających lub chcących śpiewać czy grać na instrumentach.

Naszą zazdrość wzbudził zintegrowany system marketingu, sponsoringu i sprzedaży, umożliwiający gromadzenie kluczowych danych o klientach. To wyklarowało oczekiwania względem funkcjonowania naszego systemu i wytyczyło kierunek zmian.

Dostrzegłyśmy liczne korzyści, które płyną z odmiennej struktury organizacji pracowników – projektami od początku do końca zarządzają konkretne osoby, które angażują się w każdy kolejny etap: od promocji do produkcji.

Wiedza o doświadczeniach, które ta instytucja zebrała na przestrzeni swojej 10-letniej działalności, dostarczyła nam wielu pomocnych wskazówek dotyczących funkcjonowania naszej placówki.
 
Narodowe Forum Muzyki to instytucja kultury działająca we Wrocławiu, a jednocześnie największy i najnowocześniejszy kompleks sal koncertowych w Europie Środkowej o najwyższych standardach akustycznych. W gmachu znajdują się 4 sale koncertowe, w tym główna z 1800 miejscami, i 3 kameralne dla widowni liczącej 250-450 osób. Instytucja organizuje pracę 8 zespołów artystycznych i 11 festiwali o charakterze międzynarodowym. To miejsce spotkania różnych dziedzin artystycznych: tańca, filmu, sztuk wizualnych, muzyki.

Zapraszamy na stronę NFM: http://www.nfm.wroclaw.pl