Oddajemy w Wasze ręce kolejną publikację zrealizowaną we współpracy z Purpose i dotyczącą koncepcji budowania publiczności. Złożyły się na nią teksty opracowane przez zespół i współpracowników Fundacji Impact oraz przez uczestników pierwszej edycji programu „Audience development dla Wrocławia 2016” (w 2015 roku).

Projekt został stworzony na bazie wcześniejszych doświadczeń, skierowany był do organizacji i instytucji kultury z Wrocławia oraz Dolnego Śląska i zrealizowany został dzięki wsparciu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Warunkiem udziału w programie było przejście przez proces rekrutacji i zobowiązanie się do czynnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach. Program zakładał m.in. serię warsztatów, obóz letni, wizyty studyjne w wybranej, europejskiej organizacji kulturalnej, która mogła stanowić źródło wiedzy i inspiracji w budowaniu publiczności. Ponadto uczestnicy mogli korzystać z indywidualnych konsultacji, wsparcia przy tworzeniu narzędzi oraz zaprosić Fundację Impact do siebie na tzw. wewnętrzne warsztaty.

Mamy nadzieję, że rozpoczęte w organizacjach uczestniczących w programie procesy budowania publiczności będą kontynuowane, a tym samym jako jedno z działań w ramach Europejskiej Stolicy Kultury przyniosą konkretne rezultaty także po 2016 roku.

Organizacje, które uczestniczyły w projekcie, zgodziły się podzielić swoimi doświadczeniami oraz przywiezionymi z wizyt studyjnych inspiracjami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Fundacja Impact jest pierwszą organizacją w Polsce, która zajęła się rozpowszechnianiem koncepcji audience development. Na projekt „Audience development dla Wrocławia 2016” złożyła się suma doświadczeń nie tylko setek uczestników warsztatów, ale też doświadczeń pracy indywidualnej z organizacjami/instytucjami – zarówno dużymi, jak i małymi, publicznymi oraz pozarządowymi. Pracujemy z organizacjami w miastach, ale też na wsiach, w Polsce i za granicą.

Każde kolejne spotkanie warsztatowe, proces wewnętrzny w organizacji jest dla nas źródłem wiedzy i inspiracji, z każdego wyciągamy wnioski, starając się ulepszać naszą pracę.

Nie lubimy się nudzić, dlatego też wciąż poszukujemy nowych metod pracy. Możemy pochwalić się kilkoma autorskimi formami warsztatów oraz wyjątkowym zespołem fachowców. Mamy jedną zasadę: pracujemy tylko z praktykami, ludźmi, którzy nie tylko mają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, ale przede wszystkim „zjedli zęby” w sektorze kultury.

Mamy też na koncie trzy publikacje dotyczące koncepcji audience development (niniejsza jest czwarta) i tworzymy narzędzia przydatne w procesach budowania publiczności.
 
Zachęcamy do lektury, a także do kontaktu z nami.

Zespół Fundacji Impact

www.impactaudience.org