Łódź w XXI w. śmiało może aspirować do miana ośrodka kreującego szeroko rozumiany rozwój Polski. Okres prosperity powoduje napływ inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Silne zaplecze akademickie oraz prężnie działające środowiska kulturalne razem z biznesowymi zmieniają Łódź w miasto gospodarki opartej na wiedzy, miasto kultury i przemysłów kultury.

Utworzyliście Państwo Art Strefę. Proszę opowiedzieć o tym projekcie — czyja to była inicjatywa, kto bierze w niej udział, z jakiego powodu, i kto jest koordynatorem tego projektu?

Program Strefa Sztuki — ART STREFA przygotowały wspólnie łódzkie środowiska biznesowe i kulturalne, reprezentowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Klub Łódź Kaliska, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Łódź Art Center, którym bliska jest idea promocji sztuki na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Program ten, którego głównym pomysłodawcą i koordynatorem jest ŁSSE, składa się z czterech oddzielnych wydarzeń kulturalnych, przygotowanych na każdą porę roku. Cykl obejmuje: WIOSNĘ — koncert wokalistki jazzowej Grażyny Auguścik, LATO — spektakl Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, JESIEŃ — kolejną edycję cyklu „City Stories”, realizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, ZIMĘ — prezentację kalendarza kulturalnego Łodzi na rok 2008.

Jakie zadania stoją przed Art Strefą?

ART STREFA w swoich założeniach ma być projektem cyklicznym, który będzie realizowany co roku w partnerstwie biznesowo-kulturalnym. W założeniach organizatorów głównym celem projektu jest połączeniu aktywności świata kultury i biznesu na rzecz promocji różnych form sztuki na terenie naszego miasta.

W jaki sposób inwestowanie w kulturę może opłacać się przedsiębiorcom z SSE w Łodzi?

Łódź w XXI w. śmiało może aspirować do miana ośrodka kreującego szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Z powodu silnego zaplecza akademickiego oraz prężnie działających środowisk kulturalnych i biznesowych niegdyś potężna metropolia przemysłowa jest znów jednym z najszybciej rozwijających się miejsc w kraju.  Kultura może być silnym narzędziem promocyjnym Łodzi, zwiększającym napływ inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

A czy firmy powinny inwestować w kulturę? I jeśli tak, to w jaki sposób?

Orientacja społeczna, w tym promowanie kultury, jest jednym z priorytetów ŁSSE S.A. Zgodnie z jej założeniami działalność naszego przedsiębiorstwa będzie utrzymywać lub powiększać dobrobyt nie tylko firmy, ale całego otoczenia, w którym funkcjonujemy. Mamy nadzieję, że ŁSSE będzie wywierać pozytywny wpływ na życie społeczeństwa w kontekście związanym nie tylko z aktywnością biznesową.

Czy firmy z SSE wykazują zainteresowanie udziałem w życiu kulturalnym Łodzi?

Działania takich łódzkich przedsiębiorstw, jak BOT Górnictwo i Energetyka, BRE Bank czy Dalkia pokazują,  że coraz więcej firm z łódzkim rodowodem jest zainteresowanych życiem kulturalnym tego miasta. Dziś te przedsiębiorstwa stają się prawdziwymi mecenasami kultury w naszym regionie.

W strefie ulokowanych jest wiele firm z kapitałem zagranicznym. W ich rodzimych krajach takie projekty, jak Art Strefa, funkcjonują już od dawna. Czy menedżerowie (obcokrajowcy) także od SSE oczekują kooperacji biznesu z kulturą?

ART STREFA jest w Łodzi jednym z pierwszych przypadków, kiedy świat biznesu wychodzi z propozycją współpracy do świata kultury. ŁSSE swoimi inicjatywami odpowiada na oczekiwania swoich inwestorów. Zapotrzebowanie na tego typu projekt było wyczuwalne podczas wielu rozmów. Uważamy, że poprzez jego realizację będziemy zachęcać koncerny, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, do wspierania lokalnej i regionalnej kultury.

A może firmy ulokowane w strefie chcą wykorzystać talent łódzkich artystów, projektantów w produkcji np. płytek ceramicznych, obudów pralek itd.?

Tego typu aktywność już ma miejsce w ŁSSE. Artyści z ASP współpracują z krajowymi potentatami, takimi jak Ceramika Paradyż czy Ceramika Tubądzin, którzy produkują płytki ceramiczne. Mam nadzieję, że to partnerstwo artystyczno-biznesowe będzie funkcjonowało w różnych sektorach przemysłowych.

Czy w strefie są firmy, które można zaliczyć do firm z obszaru przemysłów kreatywnych, kultury?

Specyfika działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce powoduje, że na ich terenach działają firmy zajmujące się przede wszystkim produkcją przemysłową lub usługami typu BPO (Business Process Offshoring). Wiele z tych przedsiębiorstw prowadzi działalność innowacyjną, czyli kreatywną.

Jaką korzyść ze współpracy SSE z instytucjami kultury może odnieść łódzka kultura?

Łódzkie środowiska kulturalne zyskały otwartego i rzetelnego partnera, który wierzy w talent i kreatywność ich przedstawicieli. Mamy nadzieję, że efektem tej współpracy będzie rozwój kulturalny Łodzi, który powinien być integralną częścią rozwoju gospodarczego naszej Ziemi Obiecanej.