W aktualnym numerze "Purpose" przedstawiamy wywiad z Panem Wojciechem Jakubowskim, członkiem stowarzyszenia Porta Temporis, działającym na rzecz utworzenia projektu Castrum Antiqum. Gmina Uniejów zainwestowała własne środki oraz fundusze z Unii Europejskiej w realizację kompleksowego przedsięwzięcia Wrota Czasu, w którego ramach znalazł się szereg inwestycji mających na celu rozwój kulturalny, edukacyjny i turystyczny regionu.

Czym jest Castrum Antiqum?

To projekt realizowany przez Gminę Uniejów przy współpracy ze stowarzyszeniem Porta Temporis. Jest to pierwszy etap realizacji kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota Czasu. Castrum Antiqua, inaczej Kasztel Uniejowski, stanowić będzie zespół dwóch budynków: wieży rycerskiej oraz siedziby rycerskiej.

Jaką rolę będzie pełnił Kasztel Uniejowski? Czy będzie tylko atrapą wieży i siedziby rycerskiej?

Wieża będzie składać się z czterech kondygnacji — sal wystawowych oraz punktu widokowego na ostatnim piętrze. Będzie to rekonstrukcja XV-wiecznej wieży. Budynek siedziby będzie pełnił funkcję hotelu z 45 miejscami noclegowymi. Będą tam też: sala rycerska, sale warsztatowe rzemiosła dawnego oraz łaźnie termalne korzystające z gorących źródeł.

Czyli jest już program działalności? Jakie funkcje będzie spełniał kompleks Wrota Czasu, w którego skład wchodzi Castrum Antiqum?

Podstawowy program działalności obejmować będzie organizację interaktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez historycznych dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych. Wśród funkcji kompleksu można wyróżnić: rekreacyjną (park tematyczny historia „na żywo”), rozrywkową (imprezy typu turnieje rycerskie, koncerty muzyki dawnej, biesiady średniowieczne, przeglądy teatralne, rewia konna), edukacyjną (interaktywne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów), zdrowotną (łaźnie termalne, hipoterapia), szkoleniową (konferencje i spotkania integracyjne dla firm i instytucji), turystyczną (atrakcja turystyczna).

Dlaczego projekt tego typu znalazł się w obrębie Państwa zainteresowań?

Projekt Wrota Czasu, a w szczególności jego pierwszy etap — Castrum Antiqum, jest projektem, dzięki któremu gmina zyska nieprzeciętny obiekt. Jego innowacyjność i szerokie spektrum planowanej działalności pozwoli na zaproponowanie odwiedzającym wielu możliwości spędzenia wolnego czasu w sposób niekonwencjonalny, aktywny i ciekawy. Powstanie Kasztelu Uniejowskiego i wybór do realizacji właśnie tego projektu jest uzasadniony posiadanymi przez gminę zasobami — historycznymi (zabytki Uniejowa: zamek, kolegiata) i naturalnymi (termy uniejowskie, mikroklimat, rzeka Warta — część objęta programem Natura 2000).

W jaki sposób realizacja projektu może przyczynić się do promocji miasta?

Projekt zapewnia gminie promocję jako miejsca wartego odwiedzenia. A nie trzeba chyba tłumaczyć, że jeśli ktoś przyjedzie do Uniejowa, w wyjątkowy sposób spędzi tu wolny czas i wróci do domu zadowolony, to będzie to najlepsza reklama dla gminy i miasta. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Porta Temporis projekt zyska niepowtarzalne „know how”. Stowarzyszenie bowiem od wielu lat organizuje imprezy i interaktywne zajęcia. Połączenie wieloletniego doświadczenia z odpowiednim zapleczem daje gwarancję powodzenia projektu i wymiernych korzyści dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Projekt z pewnością spowoduje też aktywizację lokalnej społeczności, która już dziś wykazuje duże zainteresowanie prowadzonymi działaniami i chętnie uczestniczy we wszystkim, co jest związane z projektem (m.in. w stworzeniu lokalnej organizacji turystycznej zrzeszającej podmioty zainteresowane rozwojem szeroko pojętej turystyki).