Czym dla Singapuru jest sektor kreatywny? I jaką rolę w rozwoju miasta odgrywa kreatywność jego mieszkańców?

Przemysły kreatywne dają Singapurowi przewagę konkurencyjną, zapewniając zróżnicowanie naszej oferty produktów i usług. To pomaga nam wyróżnić się, tym bardziej, że konsumenci zwracają uwagę już nie tylko na cenę, użyteczność lub jakość, ale też na takie czynniki, jak doświadczenie, wygląd i odczucia. Poza wspieraniem środowiska sprzyjającego rozwojowi Singapuru jako centrum kreatywności, fundamentalny dla jego sukcesu i przemysłów kreatywnych jest rozwój kreatywnych ludzi.

Kto odpowiada za kreowanie wizerunku miasta? Organy rządowe? Podmioty zewnętrzne? Organizacje?

Ministerstwo Informacji, Komunikacji i Sztuki wraz z Ministerstwem Handlu i Przemysłu wspólnie zarządzają międzyministerialną Komisją Narodowej Akcji Marketingowej, której zadaniem jest zachęcenie rządu do spojrzenia na rynek Singapuru całościowo. Narodowa platforma marketingowa, utworzona w 2006 roku, komunikuje moc marki Singapuru oraz nasze aspiracje krajowego rozwoju zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym obserwatorom.

 

Czy jest możliwe stworzenie pozytywnego wizerunku miasta bez akceptacji, zrozumienia i wsparcia ze strony mieszkańców?

Marka Singapuru składa się z szeregu cech, przede wszystkim z transformowania, współpracy i odwagi w marzeniach. Te trzy czynniki wpływają na Singapurczyków stymulująco w kierunku umacniania gotowości na zmiany. Poprzez zmienianie siebie tworzymy nowe przestrzenie współpracy i transformacji, które dodatkowo inspirują nas do marzenia i pokonywania barier.

Jakie działania prowadzicie Państwo w komunikacji zewnętrznej marki skierowanej do inwestorów, turystów?

Ministerstwo Informacji, Komunikacji i Sztuki podejmuje także inicjatywy, które prezentują światu Singapur całościowo. Stworzyliśmy wiele materiałów marketingowych, aby wprowadzić Singapur do świadomości naszych grup docelowych. Położyliśmy także nacisk na sztukę i kulturę, żeby zaprezentować nasze wielokulturowe dziedzictwo, aby to właśnie Singapur stał się miejscem wybieranym do życia, pracy i zabawy. Ministerstwo będzie kontynuowało prace z lokalnymi przedsiębiorcami, marketingowcami i specjalistami od komunikacji, aby przekazywać siłę marki Singapuru zarówno mieszkańcom miasta, jak i osobom z zewnątrz.

Z Muhd Hanafiah, Dyrektorem Oddziału Przemysłu oraz Carol Tan, Dyrektor Oddziału Marketingu w Ministerstwie Informacji, Komunikacji i Sztuki rozmawiał Maciej Mazerant, Współpraca i tłumaczenie: Agnieszka Furmańczyk