SPIS TREŚCI:

1. REKRUTACJA (FORMULARZ I ANKIETY) III edycji szkolenia, rekrutacja trwa do 15 października 2010r.
2. O PROJEKCIE Do kogo skierowany jest projekt
3. WYNIKI REKRUTACJI NA SZKOLENIE MAJ-LIPIEC 2010
3a. WYNIKI REKRUTACJI NA SZKOLENIE SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010
3b. WYNIKI REKRUTACJI NA SZKOLENIE LISTOPAD 2010-STYCZEŃ 2011
4. WYKŁADOWCY
4a. SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM - RAFAŁ BRYNDAL (zdjęcia)
5. ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ I EDYCJI PROJEKTU

6. POZNAJ UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU
7. DRUGA EDYCJA PROJEKTU
8. ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ II EDYCJI PROJEKTU

9. POZNAJ UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU
10. TRZECIA EDYCJA PROJEKTU
11. POZNAJ UCZESTNIKÓW III EDYCJI PROJEKTU
12. MATERIAŁY DO POBRANIA (plakat)


1. REKRUTACJA (FORMULARZ I ANKIETY)

UWAGA! Poszerzyliśmy grupę wiekową, od dnia 7 lipca 2010r. do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) z województwa łódzkiego.


Rozpoczęliśmy kolejną rekrutację.
TRZECIA REKRUTACJA TRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2010r.

Pobierz FORMULARZ, ANKIETĘ oraz ANKIETĘ 2 (wszystkie dokumenty obowiązkowe).
Prosimy również o wypełnienie ankiety online, znajdującej się pod linkiem:
http://www.purpose.com.pl/form-formularz_ankieta_media.html

Formularz wraz z ankietą należy wypełnić i odesłać pocztą bądź przynieść osobiście do biura projektu:
Biuro Projektu "Media oknem na świat" (Redakcja Purpose - Przedsiębiorczość w Kulturze")
ul. Zachodnia 97, lokal 200
90-722 Łódź
Decyduje data wpłynięcia dokumentów do biura projektu
.
Biuro otwarte w godzinach 10.00 - 16.00
Numer do kontaktu: 666 059 707
Formularz można przesłać drogą mailową, musi być on również przesłany pocztą bądź dostarczony osobiście wraz z podpisem. Formularz można wypełnić w redakcji osobiście.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia z: historii sztuki i trendów w kulturze, warsztaty dziennikarskie z przedstawicielami mediów, spotkania z ludźmi kultury, wizyty w redakcjach telewizyjnych, radiowych i prasowych. A także indywidualne doradztwo zawodowe oraz poszukiwanie pracy. Materiały przygotowane przez uczestników projektu publikowane będą w magazynie Purpose - Przedsiębiorczość w Kulturze oraz na stronach instytucji współpracujących z redakcją.

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń bądź napisz: 666 059 707 lub redakcja@purpose.com.pl. Zapraszamy też do biura projektu: ul. Więckowskiego 16 (wejście od ul. Zachodniej 97) w godzinach 10.00-16.00

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

media plakat


2. O PROJEKCIE:
„Media oknem na świat - warto zostać dziennikarzem” to projekt szkoleniowy, skierowany do osób w wieku 18-64 lat z regionu łódzkiego, marzących o karierze dziennikarskiej. Podczas trzy miesięcznych zajęć przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne, z zakresu: historii sztuki i trendów w kulturze, publicystyki, pracy redakcji, itp. A także warsztaty aktywności zawodowej oraz indywidualne doradztwo. Ważnym elementem projektu będą spotkania z gośćmi specjalnymi - przedstawicielami świata mediów, ludźmi działającymi w sztuce i kulturze.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT:
Jeżeli masz trudności w wyborze ścieżki zawodowej. Nie do końca wierzysz we własne możliwości. Chciałbyś to zmienić. ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.
W przyjaznej atmosferze, w profesjonalnym gronie specjalistów pomożemy ci poznać świat mediów. Dzięki nam możesz odkryć talenty, o które się nie podejrzewałeś. A przede wszystkim możesz zmienić swoje życie.

Zapraszamy osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) z województwa łódzkiego.

Osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  1)   ubóstwa;
  2)   sieroctwa;
  3)   bezdomności;
  4)   bezrobocia;
  5)   niepełnosprawności;
  6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7)   przemocy w rodzinie;
  8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  11)  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
  12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13)  alkoholizmu lub narkomanii;
  14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zajęcia odbywać się będą w redakcji magazynu "Purpose - Przedsiębiorczość w Kulturze" w Łodzi.

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku w województwie łódzkim, a realizowany jest przez firmę European Culture Consulting Culture Factory – wydawcę magazynu Purpose – przedsiębiorczość w kulturze.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.3. WYNIKI REKRUTACJI NA SZKOLENIE MAJ-LIPIEC 2010

Lista osób przyjętych do pierwszej edycji projektu:
POBIERZ PLIK PDF


Poniżej przedstawiamy listę osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną:
POBIERZ PLIK PDF

Lista osób, które wezmą udział w rekrutacji do drugiej edycji szkolenia (sierpień-październik):

POBIERZ PLIK PDF


Lista osób niezakwalifikowanych do projektu:

POBIERZ PLIK PDF


Wszystkie osoby niezakwalifikowane informujemy, że magazyn "Purpose - Przedsiębiorczość w Kulturze" składa kolejne wnioski na projekty finansowane ze środków UE. Zachęcamy do prenumeraty Newslettera Purpose, będziemy w nim przesyłać informacje na temat tego co dzieje się w Purpose (informacje o nowym numerze, a także o realizowanych przez nas projektach).


 

3a. WYNIKI REKRUTACJI NA SZKOLENIE SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010

Lista osób, przyjętych do drugiej edycji projektu:

Czerwińska Kamila
Forysińska Karolina
Gołębiowska Aleksandra
Grodnicki Adam
Komorowski Michał
Kwieciński Marcin
Maranda Łukasz
Ogrodowska Kornelia
Staroszczyk Magdalena
Wójcik Beata

 

3b. WYNIKI REKRUTACJI NA SZKOLENIE LISTOPAD 2010-STYCZEŃ 2011

Lista osób przyjętych do trzeciej edycji projektu:
Gamrowski Tomasz
Fraszczyńska Agnieszka
Januszewska Barbara
Jędrzejczyk Wioletta
Kowalska Justyna
Krzemiński Stanisław
Kuczyński Przemysław
Paruzel Paweł
Szubski Wiesław
Zwierzchowska Katarzyna

Osoby na liście rezerwowej:
Armacka Aneta
Bald Małgorzata
Bracisiewicz Emilia
Gwarczyk Katarzyna
Klimaszewska Marta
Pogorzelska Dagmara
Szekalska Joanna

Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie:
Błażejczyk Paweł
Kaczmarek Monika
Kawka Dominika
Obłąk Magdalena
Szubski Wiesław
Pierzchała Cecylia
Werner Marta
Wieczorkiewicz Milena
Wolski Radosław
Woźniak Nina
Zatorski Sławomir


4. WYKŁADOWCY:

Artur Zaguła — historyk sztuki zajmujący się swoją dziedziną z pasją, ale i dystansem. W zawodzie od 20 lat. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi i nauczyciel w Liceum Plastycznym w Łodzi, a obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną „Geneza Nowego Modernizmu w architekturze brytyjskiej lat 80.”. Została ona także wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w 2004 roku. Jako stypendysta The British Council odbywał w latach 1994–1995 studia MA Art & Architecture w Kent Institute of Art Design w Canterbury. Obecnie realizuje grant habilitacyjny dotyczący współczesnej architektury, przyznany mu w konkursie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywny także na polu społecznym jako członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w którego Zarządzie Głównym obecnie zasiada. Jego zainteresowania sięgają daleko poza ścisły zakres historii sztuki — filozofia, literatura, muzyka, a przede wszystkim związki kultury z biznesem i przemysły kreatywne. Ma w tym zakresie także doświadczenia osobiste — pracował jako dyrektor ds. marketingu w prywatnej firmie, a od kilku lat współpracuje przy tworzeniu magazynu „Purpose”.
Panel: Historia sztuki i trendów w kulturze

Katarzyna Rogowska — absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, edytorstwa współczesnego na Uniwersytecie im. kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie oraz licznych kursów specjalistycznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Zajmuje się redakcją i korektą publikacji naukowych, jest redaktorem w dwóch czasopismach medycznych, kieruje wydawnictwem w instytucie naukowo-badawczym w Łodzi. Swoją pracę traktuje jak rozwiązywanie pasjonujących zagadek językowych, co pozwala jej odkrywać wciąż nowe jej obszary i sprawia, że jest ona wyzwaniem dającym prawdziwą satysfakcję oraz możliwość nieograniczonego rozwoju. Z potrzeby wyjścia poza tematykę stricte medyczną i z własnych zainteresowań (m.in. rękodzieło, fotografia) wynika jej współpraca z innymi wydawnictwami i agencjami. Pozwala jej ona nawiązywać kontakty z ludźmi twórczymi i brać udział w realizowanych przez nich projektach. Redaguje i koryguje dla nich tłumaczenia, biografie, teksty z dziedziny sztuki i przedsiębiorczości w kulturze, marketingu, informatyki, weterynarii, witryny internetowe itp.
Panel: Poznawanie gatunków informacyjnych i publicystycznych

 
Ludmiła Gałkiewicz — arterapeutka, absolwentka studiów na Wydziale Ubioru i Tkaniny na łódzkiej ASP i podyplomowych studiów Arteterapii i Treningu Grupowego ISPIR przy Uniwersytecie Warszawskim
Od 13 lat pracuje jako arterapeutka w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Łodzi, sięgając do skrywanych sfer podświadomości pacjentów  za pomocą świata artystycznych symboli.  Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także prezesem stowarzyszenia Terapeutów i Arterapeutów "LINIE". W obrębie stowarzyszenia prowadzi warsztaty plastyczne, arteterapeutyczne oraz szkolenia dla instruktorów terapii. Brała udział w wystawach związanych z tkaniną, m. in. w Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej w Szombathely i Międzynarodowym Triennale Tkaniny w  Łodzi.
Panel: Poznawanie zasad komunikacji oraz autoprezentacji

przemyslaw naze
Przemysław Naze — jest dziennikarzem i publicystą Polskiego Radia Łódź. W lokalnej rozgłośni publicznej pracuje od 1993 roku. Obecnie jest wydawcą popołudniowych magazynów informacyjnych przygotowywanych przez reporterów Redakcji Informacji. Czasami również prowadzi te magazyny. Jest autorem cotygodniowej audycji zatytułowanej "Brukselka", która porusza tematy związane z obecnością Polski, Łodzi i województwa łódzkiego w Unii Europejskiej. "Brukselka" została uznana w roku 2008 za najlepszą audycję radiową o Unii w Polsce i nominowana do nagrody Parlamentu Europejskiego. Przemysław Naze rozmawia na antenie Radia Łódź z lokalnymi parlamentarzystami w każdą sobotę w programie "Polityczne Śniadanie Radia Łódź", a także podsumowuje miniony tydzień z dziennikarzami lokalnych mediów w audycji "Siedem Dni". W czasie swojej siedemnastoletniej pracy w Radiu Łódź redaktor Naze współpracował również z trzema łódzkimi telewizjami: z publiczną Telewizją Łódź gdzie prowadził raz w miesiącu program publicystyczny "Gorący Temat", z telewizją kablową Toya gdzie prowadził program publicystyczny "Konfrontacje" oraz z ogólnopolską Telewizją Patio gdzie prowadził codzienne rozmowy z cyklu "O co chodzi? - komentarz dnia". Jego zainteresowania ściśle wiążą się z pracą zawodową. Godzinami mógłby oglądać polityczne debaty i do świtu czytać historyczne książki. Nie pogardzi również dobrym filmem. Dużo czasu poświęca również swojej pasji jaką jest piłka nożna.
Panel: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu łódzkiego
w kontekście uwarunkowań Polski i UE.


Jędrzej Słodkowski — dziennikarz Gazety Wyborczej.
Rocznik 1985. W dziale kultury łódzkiej „Gazety” pracuje od 2006 r. Pisze głównie o muzyce (wszelkiej).
Dziennikarz niemal od urodzenia. Pierwszą gazetę założył z kolegą w trzeciej klasie podstawówki. W III LO w Łodzi kierował gazetą „Szakal”, propagował niezależną prasę szkolną w „koncernie” Oficyna Wydawnictwo. Był redaktorem naczelnym „PKS - Pisma Każdego Studenta” ukazującego się w latach 2005-2007, a od 2006 r. do czerwca 2010 (czyli do końca istnienia) recenzentem muzycznym miesięcznika „Slajd”. Współtworzył łódzki klub „Krytyki Politycznej”. Skończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmował się badaniem dyskursu publicznego w Polsce za czasów tzw. IV RP, zwłaszcza językiem wrogości.
Panel: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu łódzkiego
w kontekście uwarunkowań Polski i UE.


Michał Kwiatkowski — lat 36. Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek. Pracuję w Radiu Planeta i Tv Toya. Z łódzkimi mediami związany jestem od 14 lat. Zaczynałem w Studenckim Radiu Żak. Kilka lat pracowałem dla Radia Classic i Radia Złote Przeboje. Mam również za sobą krótki romans z TVP oddział Łódź i realizację programu EkoEcho. W Radiu Planeta prowadzę codzienne pasmo 14.00 - 17.00 w Tv Toya autorski program "Po Godzinach". Praca w Radiu i Tv jest dla mnie połączeniem pracy, zainteresowań i hobby. 
Panel: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu łódzkiego
w kontekście uwarunkowań Polski i UE.


 
Jacek Grudzień — dziennikarz Radia Łódź  i TVP Łódź.
Panel: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu łódzkiego
w kontekście uwarunkowań Polski i UE.


 
Paweł Justyna — portal Fabrykancka.
Panel: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu łódzkiego
w kontekście uwarunkowań Polski i UE.


 
Jakub Wiewiórski — dziennikarz Gazety Wyborczej.
Zajęcia praktyczne "Prasa"

 
Katarzyna Pełka-Wolsztajn — dziennikarka TVP Łódź.
Zajęcia praktyczne "Telewizja"

Jan Piętek — dziennikarz Radia Planeta.
Od bladego świtu szefuję informacjami w Radiu Planeta Łódź 104.5 FM, czasem wysyłam też coś w Polskę do innych stacji grupy EUROZET (Chilli/ZET/Antyradio/Plus itd.), a po godzinach zaglądam do Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, miejsca w którym zaczynałem cztery lata temu. Rocznik 85, z pasji dziennikarz, z zawodu informatyk (tak wiem, dziwne połączenie).
Zajęcia praktyczne "Radio"


 
Maja Ruszkowska-Mazerant — redaktor naczelna "Purpose - Przedsiębiorczość w Kulturze".
Zajęcia praktyczne "Internet"

 

PIERWSZA EDYCJA PROJEKTU
(poniżej zdjęcia z zajęć, prezentacja sylwetek uczestników projektu oraz ich tekstów)

4a. SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM - RAFAŁ BRYNDAL (zdjęcia)


Uczestnicy projektu mieli możliwość wytypowania znanej osoby z mediów, z którą chcieliby się spotkać. Wybrali Rafała Bryndala - dziennikarza Radia Zet, satyryka, autora tekstów.


 
 
 

5. ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ I EDYCJI PROJEKTU


Sala szkoleniowa


Redakcja oraz stanowisko komputerowe dla uczestników projektu


Warsztat integracyjny - Poznawanie zasad komunikacji oraz autoprezentacji z Ludmiłą Gałkiewicz i Dorotą Kotynią oraz Doradztwo zawodowe z Anną Leśnikowską-Jaros


Zajęcia z historii sztuki i trendów w kulturze z dr Arturem Zagułą oraz Poznawania gatunków informacyjnych i publicystycznych z Katarzyną Rogowską


Zajęcia z uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu łódzkiego z Przemysławem Naze (Radio Łódź) oraz Jędrzejem Słodkowskim (Gazeta Wyborcza Łódź)


Zajęcia z uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu łódzkiego z Michałem Kwiatkowskim (Radio Planeta i TV Toya) oraz Jackiem Grudniem (Radio Łódź i TVP Łódź)


Zajęcia praktyczne z prasy z Jakubem Wiewiórskim (Gazeta Wyborcza) oraz z telewizji z Katarzyną Pełką-Wolsztajn (TVP Łódź)


Zajęcia praktyczne z radia z Janem Piętkiem (Radio Planeta) oraz z internetu z Pawłem Justyną (portal fabrykancka.pl)


Wizyta w TVP Łódź w studiu Łódzkich Wiadomości Dnia


Wizyta w Radiu Złote Przeboje


Wizyta w Gazecie Wyborczej oraz "Dzień z życia radiowca" - wyzyta w Radiu Planeta dwójki najlepszych uczestników projektu
 
 Monika Chadryś

6. UCZESTNICY I EDYCJI PROJEKTU

Monika Chadryś

Pasjonuję się fotografią, pisaniem, rozmowami i biologią. Zawodowo zamierzam sprzedawać informacje, nie mylić z byciem paparazzim!

Tekst 1: Przechodniu, komórka w dłoń! PDF
Tekst 2: Kierunek? Księży Młyn! PDF
Tekst 3: IKONA” początku... PDF
 
 
Agnieszka Czarnojan
Agnieszka Czarnojan
Jestem studentką na Uniwersytecie łódzkim. Swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczęłam rok temu podczas rocznych warsztatów organizowanych przez jeden z łódzkich ośrodków kultury. Wtedy fascynacja tym zajęciem przerodziła się w pasję. Od zawsze stawiam na swój rozwój i aktywnie uczestniczę w życiu społecznym. Od 2006 rok jestem wolontariuszką w Profilaktyczno – Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci. Wcześniej realizowałam się na różnych płaszczyznach: w śpiewie, tańcu, sztukach walki, brydżu sportowym i działaniach aktorskich. Niesamowita satysfakcja, wiedza i możliwości, jakie otrzymałam dzięki udziałowi w projekcie „Media oknem na świat – warto zostać dziennikarzem” pozwoliły mi spełniać siebie i przekonać się do drogi, którą chcę nadal podążać.

Tekst 1: Różowe okulary Pauli i Karola PDF
Tekst 2: Oczami lalek PDF
Tekst 3: Bomba w fabryce! PDF
 
 
Katarzyna Doczekalska
Katarzyna Doczekalska
Cześć! Jestem tegoroczną maturzystką. Dzięki szkoleniu upewniłam się, że dziennikarstwo to moja pasja, dlatego od października będę studiowała ten kierunek we wrocławskiej filii SWPS. Wolny czas spędzam z przyjaciółmi, na czytaniu książek, słuchaniu muzyki oraz tworzeniu biżuterii.

Tekst 1: Nie z tej planety PDF
Tekst 2: WIELKA (nie)WYGRANA! PDF
Tekst 3: ŁÓDZKA KULTURA vs. LUDZKA KULTURA / ŁÓDZKA KULTURA BEZ LUDZKIEJ OGŁADY PDF
 
 
Roksana Domagała
Roksana Domagała
Studentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, wiecznie uśmiechnięta i pogodna, realistka. Miłośniczka zwierząt i siatkówki. Wolny czas spędzam z najbliższymi.

Tekst 1: Czy Nk.pl z powodzeniem powtórzy sukces Naszej Klasy ? PDF
Tekst 2: Matura to… bzdura? PDF
Tekst 3: Wystawa fotograficzna „Mój świat we współczesnej fotografii” w Galerii Foto-Art w Łodzi PDF
 
 
Oliwia Gardiasz
Oliwia Gardiasz
Cześć! Nazywam się Oliwia Gardiasz, od wrzesnia będę studentką pedagogiki i kultury zdrowotnej i fizycznej oraz psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Dwa lata studiowałam filologię polską. Przyszłość wiążę z zawodem dziennikarki lub psychologa. W życiu kieruje się mottem żyj pełnią życia, a uśmiech to mój niezastąpiony przyjaciel. Aktualnie poznaję najmniejsze tajemnice naszego świata oraz dążę do upragnionego celu – spełnienia samej siebie.
 
Tekst 1: Emocje, zdeterminowanie, prawdziwa walka PDF
Tekst 2: Nie ma takiej drugiej w Polsce. Od 5 do 7 sekund prawdziwej adrenaliny PDF
Tekst 3: Nie dajmy się zwariować PDF
 
 
Patrycja Król
Patrycja Król
Mam wykształcenie średnie ogólne, uczę się w szkole policealnej informatyki. Interesuje mnie tworzenie stron w Internecie oraz pisanie poezji. Piszę wiersze okolicznościowe, które umieszczam na swoim blogu. Moją pasją jest też muzyka. Jestem wolontariuszem w stowarzyszeniu, pomagam opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi. Opiekuję się psami, choć uwielbiam koty i wiele kotów przewinęło się przez mój dom.

Tekst 1: „A chciałem zostać  księdzem...” PDF
Tekst 2: Piknik jubileuszowy na polanie PDF
Tekst 3: Wrażenia w  teatrze PDF
 
 
Patrycja Muszalak
Patrycja Muszalak
Jestem uczennicą Technikum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunalskim. W przyszłości planuję zdać maturę i dostać się na studia. Jestem pogodna i sympatyczna. Interesuję się piłką ręczną. W wolnych chwilach chętnie jeżdżę na wycieczki rowerowe z przyjaciółmi.

Tekst 1: Wielki Jubileusz PDF
Tekst 2: Sport to zdrowie PDF
 
 
Dagmara Olewińska
Dagmara Olewińska
Absolwentka dziennikarstwa, studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Praktyki dziennikarskie zdobywała w Polskiej Agencji Prasowej, gazecie internetowej wiadomosc24.pl i jako redaktor naczelna gazety festiwalowej XXVIII Konfrontacji Teatrów Młodzieżowych. Uczestniczka półrocznej wymiany studenckiej w ramach programu Sokrates – Erasmus. Zakochana w teatrze.

W życiu kieruje się słowami:
„ Marzenie nie ma daty upływu ważności;
życie zmienia się z godziny na godzinę, właściwa chwila czeka,
a nasza wola jest wystawiona na próbę”
Paulo Coelho

Tekst 1: Oddech Dybuka na ciele PDF
Tekst 2: Studyjny Laboratoryjny PDF
Tekst 3: Holenderska przygoda PDF
 
 
Tomasz Wiertelak
Tomasz Wiertelak
Student informatyki, uwielbia wygrywać konkursy. Interesuje się bieżącymi wydarzeniami a szczególnie tym co się dzieje w Łodzi. Często uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.

Tekst 1: Za śmieci dostali bilety PDF
Tekst 2: Festiwal na stadionie PDF
Tekst 3: W "Dekompresji" tylko sok PDF
 
 
 

7. DRUGA EDYCJA PROJEKTU
 

8. ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ II EDYCJI PROJEKTU


Warsztat integracyjny - Poznawanie zasad komunikacji oraz autoprezentacji z Ludmiłą Gałkiewicz i Dorotą Kotynią oraz Poznawania gatunków informacyjnych i publicystycznych z Katarzyną Rogowską


Zajęcia z uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu łódzkiego z Michałem Kwiatkowskim (Radio Planeta i TV Toya) oraz Jackiem Grudniem (Radio Łódź i TVP Łódź)


Zajęcia z uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu łódzkiego z Markiem Krzciukiem (TV Toya) oraz Przemysławem Lisieckim (TVP Łódź)

 

9. UCZESTNICY II EDYCJI PROJEKTU
 
 
Czerwińska Kamila

Interesuję się sztuką i literaturą. Kiedyś chcialabym pisać - to wpływa na światopogląd innych osób.

Tekst 1: Droga do siebie PDF
Tekst 2: Diabelsko trudne zycie w supermarkecie PDF
Tekst 3: Słowa są jak walizki PDF
 
 
Forysińska Karolina
"Piję kawę, jem białą czekoladę, palę ciemne davidoff'y". Trzydziestolatka poszukująca swojego miejsca w świecie. Fascynuje mnie radio. Lubię ludzi, mam nadzieje, że z wzajemnością.
Pozytywnie szurnieta:-) (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi).

Tekst 1: Oliwka PDF
Tekst 2: Wywiad z Tadeuszem Wierzbickim PDF
Tekst 3: Wywiad z Waldemarem Wolańskim PDF
 
 
Gołębiowska Aleksandra
Jestem tegoroczną absolwentką Stosunków Międzynarodowych na UŁ. Uwielbiam kawę, niekończące się rozmowy, słowną ekwilibrystykę, nieszablonowe rozwiązania, horrory klasy B, jak i ambitniejsze kino czeskie. Udział w projekcie, ku mojemu zaskoczeniu, pokazał, że w dziennikarstwie odnajduje po trosze z każdej mojej słabości. Choć nie wiem jeszcze, czy zwiąże swoją drogę z tą profesją, już dziś jestem przekonana, że wiedza i doświadczenie tutaj zdobyte z pewnością zaowocują w przyszłości. A w tej zamierzam zająć się wypracowywaniem własnej formuły łączącej marketing, reklamę i kulturę.

Tekst 1: Strefa brzmienia miodem płynąca PDF
Tekst 2: Sztuka reklamy, czy reklama sztuki? PDF
Tekst 3: Trans dżez na mleku PDF
 
 
Grodnicki Adam
Łodzianin z urodzenia. Laik z wykształcenia. Aktor z zamiłowania. Dziennikarz z przymusu (również wewnętrznego). Nie lubi: chamstwa, sportu i polityki oraz chamstwa w sporcie i polityce tudzież chamstwa i polityki w sporcie. Lubi: RPG, TON, EEG, PCK, DFP, USA, ESP, PLN, LOVE.

Tekst 1: Woda z nieba, ogień w głowie PDF
Tekst 2: Terapia dźwiękiem PDF
Tekst 3: Murzyn zrobil swoje PDF
 
 
Komorowski Michał
Z wykształcenia jestem technikiem dentystycznym. Z pisaniem chciałbym związać się na dłużej, ponieważ sprawia mi to dużą frajdę. Interesuję się wszystkim co może być dla mnie interesujące. W wolne dni gram w piłkę nożną w amatorskiej drużynie o nazwie Happy Squad

Tekst 1: Dla relaksu - Liga Retkini PDF
Tekst 2: Czy wszystko co na ścianie to graffiti? PDF
Tekst 3: Sport inny niż wszystkie PDF
 
 
Kwieciński Marcin
Nigdy nie lubiłem pisać o sobie. Zawsze brakowało mi słów, które w najodpowiedniejszy sposób przedstawią moją (dziwną dla wielu ludzi) osobę. Ale jak mus to mus…
Dziennikarstwem „zaraziłem się” w wieku 15 lat, kiedy to kupowałem ogólnopolski miesięcznik PSX EXTREME. Po przeczytaniu czasopisma naszła mnie olśniewająca refleksja o banalnej treści - „kurde, też chciałbym pisać o grach!”. Kilka miesięcy później w tym samym magazynie zamieszczone były moje pierwsze teksty. Duma rozrywała mnie na wszystkie strony i zamiast pójść za ciosem, postanowiłem odłożyć pisanie do szuflady.
Jak się okazało „stara miłość nie rdzewieje” i po 8 latach przerwy postanowiłem zająć się dziennikarstwem na poważnie.
Aktualnie pracuję w lokalnej gazecie w Pabianicach, gdzie odpowiadam głównie za dział kulturalny i publicystyczny (pisanie o dziurach w jezdni też się zdarza), współpracuję z internetowym portalem związanym z elektroniczną rozrywką, pełnię funkcję Redaktora prowadzącego w pabianickiej, bezpłatnej gazetce Pt. „Fabryka Kultury” oraz prowadzę własnego bloga.
Gry wideo, muzyka, film i komiks to rzeczy, którymi pasjonuję się od dziecka i nie wyobrażam sobie dnia, bez któregoś z tych elementów.
Ponadto, jestem chodzącym przykładem na to, że dziennikarzem można zostać bez konieczności kończenia studiów o identycznym kierunku. Do pewnych spraw miałem więcej odwagi, niż predyspozycji. Jak się okazało, było to wystarczające by osiągnąć zamierzone cele.
Jeżeli zobaczysz kiedyś pewnego gościa „latającego” po ulicy z dyktafonem, kamerą lub aparatem fotograficznym w ręku możesz być pewnym, że to właśnie ja...

Tekst 1: Ninja i Venus w Rock Fabryce PDF
Tekst 2: Hipnotyzujące granie w Rock Fabryce PDF
Tekst 3: Wywiad z Błażejem Kurowskim PDF
 
 
Maranda Łukasz
Witam wszystkich!
Łodzianinem jestem od połowy czerwca ubiegłego roku. Przybyłem tu z Białegostoku, stolicy Podlasia.
Ukończyłem studia polonistyczne o specjalności Wiedza o Kulturze. Najlepiej opisują mnie słowa: Wewnętrzne bogactwo mimo świadomości ograniczeń. Choć od urodzenia poruszam się na wózku inwalidzkim, jestem bardzo aktywny. Uwielbiam podróżować (byłem na Kubie, w Kanadzie i na Litwie, bardzo wiele jeżdżę po Polsce) i poznawać nowych ludzi. Moją ogromną pasją jest sport (kocham pływać), muzyka (od klasycznej po szeroko pojęty rock), taniec (byłem Międzynarodowym Wicemistrzem Polski w tańcu towarzyskim), książki (przede wszystkim kanon literatury polskiej i międzynarodowej), kino (inteligentne animacje, komedie, filmy obyczajowe), języki obce oraz teatr (mój dramaturgiczny debiut czeka na publikację). W 1994 roku uczestniczyłem w obradach I Parlamentu Dzieci i Młodzieży.
Szkolenie dziennikarskie wybrałem przede wszystkim po to, by rozwijać swoje horyzonty i poszerzać warsztat (od kilkunastu lat publikuję teksty w prasie codziennej oraz czasopismach turystyczno-krajoznawczych i społeczno-kulturalnych, wielokrotnie udzielałem wywiadów dla prasy, radia i telewizji).

Tekst 1: Źródła geotermalne – najcenniejszy przyrodniczo skarb powiatu poddębickiego PDF
Tekst 2: W życiu najważniejsza jest droga, a nie cel PDF
Tekst 3: Pejzaże pędzlem i dźwiękiem malowane PDF
 
 
Wójciak Beata
Od zawsze interesuje mnie dziennikarstwo radiowe. Brałam udział w wielu konkursach muzycznych: np. wygrałam konkurs na nazwę listy przebojów, która była na antenie przez 11 lat (1993-2004). Uwielbiam dobrą muzykę, film,surfowanie w internecie. Lubię rozmawiać z ludźmi oraz słuchać co mają do powiedzenia.

Tekst 1: Rok chopinowski w NBP PDF
Tekst 2: Recenzja PDF
Tekst 3: 7. Jarmark Wojewódzki PDF
 
 
 

10. TRZECIA EDYCJA PROJEKTU
 
 
 

11. UCZESTNICY III EDYCJI PROJEKTU
 
 
Fraszczyńska Agnieszka
Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations (Uniwersytet Łódzki). Czynnie zajmuję się malarstwem, aranżacją, projektowaniem. Moje zainteresowania to także muzyka, sport i projekty pro-społeczne (np. tematyka ochrony przyrody i zwierząt). Pragnę związać swoją przyszłość ze sztuką, komunikacją oraz dziennikarstwem.

Tekst 1: Człowiek XXI wieku PDF
Tekst 2: KULTURA „ SURYKATEK” PDF
Tekst 3: Recenzja książki PDF
 
 
Tomasz Gamrowski

Interesuję się tak wieloma dziedzinami, że do tej pory nie potrafiłem się określić. Dzięki temu projektowi wreszcie wiem do czego jestem stworzony. Rejestrowanie i publikowanie zdarzeń nie tylko kulturalnych przez pryzmat własnego punktu widzenia za pomocą wszelkich mediów – oto moja pasja. Zapraszam na mojego bloga http://tomga.wordpress.com/.

Tekst 1: Asercja w bibliotece PDF
Tekst 2: Pecha Kucha PDF
Tekst 3: Cyrkowcy w "Iwonie" PDF
 
 
Barbara Januszewska
Oto ja, Barbara Januszewska, z wykształcenia i zamiłowania pracownik socjalny. Była wolontariuszka, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr.6 dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi, koleżanka wybitnego społecznika i „przyjaciela” ludzi, Artura Węgra. Gorąca zwolenniczka społecznych działań na rzecz drugiego człowieka. Z jednej strony pilna obserwatorka otaczającej rzeczywistości, a z drugiej wielka miłośniczka starożytności… Uczestniczka dziennikarskiego projektu: „Media oknem na świat – warto zostać dziennikarzem”.
Projekt, w którym uczestniczyłam dosłownie „przeniósł” mnie na „inną planetę”. Umożliwił mi poznanie wielu wspaniałych, doświadczonych postaci: psychologów, terapeutów, pasjonatów, artystów, znakomitych dziennikarzy. Poznałam kilka, cudownych, utalentowanych osób, uczestników naszego kursu, specjalistów sztuki, języka polskiego, public relations, prawa, ochrony… Myślę, że każdy z nich ma dużą szansę zostać dziennikarzem i odnieść sukces. Gorąco, w to wierzę. Dziękuję wszystkim, za wszystko. Za każde dobre słowo i godziny spędzone na kursie. Dzięki Wam poczułam się potrzebna. Dowartościowałam się, a szkolenie popchnęło mnie do działania. Poprzez udział w nim, czuję, że mogę „dużo” i że, chyba na „nowo” wyrosły mi „skrzydła”. Mam nadzieję, że tak szybko nie opadną…

Tekst 1: Pierwszy krok do kariery PDF
Tekst 2: Finał Festiwalu Tansman 2010 PDF
Tekst 3: Odrodzić się w tańcu PDF
 
 
Wioletta Jędrzejczyk
Interesuję się sztuką: lubię malować, rysować, rzeźbić. Zajmuję się również fotografią. Bardzo lubię teatr i kino.

Tekst 1: STRZEMIŃSKI PO LATACH PDF
Tekst 2: Tansman 2010 PDF
Tekst 3: 60-lecie Szkoły Muzycznej PDF
 
 
Justyna Kowalska

Interesuję się filmem, teatrem, sztuką, psychologią, medycyną, sportem i końmi. Myślę, że poznawanie nowych przestrzeni jest czymś bardzo fajnym i daje dużo frajdy - właśnie dlatego chciałam wziąć udział w projekcie Media oknem na świat - warto zostać dziennikarzem.

Tekst 1: Rozmowa ze Sławkiem Bednarkiem PDF
Tekst 2: Notatka PDF
Tekst 3: Wigilia PDF
 
 
Stanisław Krzemiński

Tekst 1: Bałkański świat w kinie Cytryna PDF
Tekst 2: Batalia leśna PDF
Tekst 3: Nowa prawie retrospektywna wystawa Katarzyny Kozyry PDF
 
 
Przemysław Kuczyński
Z wykształcenia i zainteresowań jestem humanistą. Szczególną uwagę kieruję na sprawy społeczne, w aspekcie zarudnienia, utrzymania, pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Poza tymi kwestiami, zwracam uwagę na dostęp powyższych osób do mediów, ośrodków kultury masowej itp. Do projektu przystąpiłem, aby pozyskać umiejętność zwięzłego formułowania myśli. Ograniczyć ogólność na rzecz ostrości treści.

Tekst 1: Przyjdźcie, oddajcie Mu pokłon PDF
Tekst 2: Groza nad głowami PDF
Tekst 3: Szopki krakowskie w Manufakturze łódzkiej PDF
 
 

Paweł Paruzel
Szukający w życiu pozytywnych wartości wieczny student prawa. Kontestator życia społecznego i politycznego, buntujący się przeciw zastanej rzeczywistości, kwestionujący publicznie istniejący porządek. Interesujący się prawie wszystkim - znający się prawie na niczym.
Wyindywidualizowany indywidualista emancypujący się z tłumu wyindywidualizowanych indywidualistów. Uważam, że dzięki udziałowi w projekcie udało się nam (przynajmniej naszej grupie) wyindywidualizować się z rozentuzjazmowanego tłumu prestidigitatorów, który czyta przekarykaturalizowaną i przeliteraturalizowaną literaturę oraz ogląda przereklamowane dzieła sztuki.
Wielka w tym zasługa dr Artura Zaguły do którego chciałbym skierować moje szczególne podziękowania. Ten wybitny znawca historii sztuki starał się nie tylko przekazać nam skromny ułamek swojej olbrzymiej wiedzy (trzeba dodać podany w bardzo przystępnej formie), ale także otworzyć nam oczy na wiele spraw i nauczyć dystansu do swojej dziedziny, czego często brakuje współczesnym krytykom i recenzentom sztuki. We mnie osobiście natomiast zaszczepił także zainteresowanie do awangardy i sztuki współczesnej w ogóle, którą to do tej pory omijałem szerokim łukiem.

Tekst 1: Powidoki po wystawie PDF
Tekst 2: Zaproszenie na randkę z naprawdę niezłym kawałkiem sztuki PDF
Tekst 3: Czy nad ty miastem wisi fatum? PDF
 
 
Katarzyna Zwierzchowska

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Na szkolenie Media oknem na świat przyszłam kierowana ciekawością. Kurs obejmujący spotkania z interesującymi ludźmi, zajęcia merytoryczne i praktyczne z dziennikarstwa, pozwolił mi na przemyślenie wielu spraw. Pokazał również, że zawód dziennikarza niekiedy stresujący i trudny daje wiele satysfakcji jeśli wykonywany jest z pasją.

Tekst 1: Gra pozorów PDF
Tekst 2: Naga prawda PDF
Tekst 3: W poszukiwaniu szczęścia PDF
 
 
 
 
 

12. MATERIAŁY DO POBRANIA:
PLAKAT (wysoka jakość w PDF)
PLAKAT (niska jakość w JPG)
EDYCJA 1 - zdjecia - POBIERZ
EDYCJA 2 - zdjecia - POBIERZ
EDYCJA 3 - zdjecia - POBIERZ